Hoe kun je aan de slag met JuMP?

Juiste zorg op de juiste plek is een beweging waaraan iedere partij of professional in de zorg een bijdrage moet leveren. Maar waar begin je en hoe doe je dat? Dit zijn vragen die de verandering soms in de weg staan. De stroomversnellers en de JuMP-scan bieden handvatten om die drempel weg te nemen, en het proces in de eigen organisatie en regio op te starten of op te schalen.

Stroomversnellers

Voor het programma JuMP heeft de NVZ samen met een klankbordgroep van tien lidinstellingen in beeld gebracht welke acht bouwstenen een belangrijke rol spelen bij de implementatie van juiste zorg op de juiste plek. Per bouwsteen zijn stroomversnellers gemaakt (wat zijn stroomversnellers).

Klik op een bouwsteen of beweging, en download de stroomversnellers.

Leiderschap

Eén van de belangrijkste lessen is dat de beweging naar juiste zorg op de juiste plek niet vanzelf op gang komt. Dit vraagt om stevig leiderschap, zowel bestuurlijk, medisch leiderschap als leiderschap in programmamanagement.

Lees meer over leiderschap
Regiovisie

Als handen en voeten worden gegeven aan juiste zorg op de juiste plek, is het belangrijk niet alleen aandacht te besteden aan het ‘wat’ en ‘hoe’. Het is cruciaal om met de partners in de regio in gesprek te gaan over het ‘waarom’ van de transitie. Welke maatschappelijke opgave formuleer je met elkaar?

Lees meer over regiovisie
Populatie & patiënten

Bij de transitie naar juiste zorg op de juiste plek wordt ook verandering van (toekomstige) patiënten gevraagd. Ga je aan de slag met innovatieve zorgvormen, als bijvoorbeeld zoals e-health en ziekenhuiszorg thuis, dan is het van belang mensen in de regio bij deze verandering te betrekken en drempels zo veel mogelijk weg te nemen.

Lees meer over populatie & patiënten
Professionals

De transitie naar juiste zorg op de juiste plek kan veel impact hebben op je werk als professional, verpleegkundige of medisch specialist in de organisatie. Een andere manier van werken vraagt vaak ook andere competenties of vaardigheden. Ook voor managers en professionals op het terrein van financiën of HRM betekent juiste zorg op de juiste plek een verandering.

Lees meer over professionals
Stakeholders

Juiste zorg op de juiste plek realiseer je als ziekenhuis of zorginstelling nooit alleen. De beweging vraagt om effectief samenspel met alle betrokken partners in de regio. Hoe kijken deze stakeholders naar juiste zorg op de juiste plek, met welke agenda zitten zij aan tafel? Hoe richt je een goede governance in? En, hoe voer je het echt goede gesprek?

Lees meer over stakeholders
Programmaorganisatie

Juiste zorg op de juiste plek doe je er niet ‘even bij’. Het ontwikkelen van de veranderambitie, transitiedoelstellingen en vormgeven aan gerichte projecten vraagt om het slim inrichten van een programmaorganisatie. De programmaorganisatie vormt de olie tussen de bouwstenen voor juiste zorg op de juiste plek.

Lees meer over programmaorganisatie
Bekostiging

Bij inhoudelijke ambities voor juiste zorg op de juiste plek en innovatieve vormen van samenwerking is passende bekostiging noodzakelijk. Zowel voor de transitie naar juiste zorg op de juiste plek, als voor het bekostigen van een veranderend zorgaanbod. Een meerjarencontract kan hierbij ondersteunen.

Lees meer over bekostiging
Informatie-infrastructuur (ICT)

Zorg bieden met meerdere aanbieders, over de domeinen van de medisch specialistische zorg heen, stelt specifieke eisen aan de informatie-infrastructuur. Het is belangrijk dat de ICT in het ziekenhuis op orde is, én dat de infrastructuur de samenwerking in de regio ondersteunt.

Lees meer over informatie-infrastructuur (ict)
Teleconsultatie

Intercollegiale teleconsultatie is het raadplegen van een medisch specialist door de huisarts, via het internet. Een medisch specialist kijkt dan digitaal mee naar een casus van de huisarts en beantwoordt hierbij een vraag van de huisarts.

Lees meer over teleconsultatie
Substitutie

Substitutie in de zorg kent veel varianten, bijvoorbeeld zorg die niet langer door het ziekenhuis, maar door de huisarts wordt verleend. Of zorg die van academische ziekenhuizen naar algemene ziekenhuizen wordt verplaatst. Het doel is de zorg zo dicht mogelijk bij de patiënt te bieden. De juiste zorg op de juiste plek.

Lees meer over substitutie
Juiste zorg

Om de juiste zorg te bieden, is het belangrijk om te kijken welke zorg waarde toevoegt voor de patiënt. Het kan hierbij gaan over diagnostiek en behandeling. In beide situaties geldt: baat het niet, dan schaadt het wel.

Lees meer over juiste zorg
Ziekenhuiszorg thuis

Er zijn in het land al veel initiatieven waar ziekenhuiszorg thuis wordt georganiseerd. Patiënten ervaren dit als prettig omdat ze op die manier meer regie hebben over hun ziekte, ook bespaart het vaak reistijd. Daarnaast zijn er medische voordelen bij het behandelen van patiënten in de vertrouwde thuissituatie.

Lees meer over ziekenhuiszorg thuis
E-health

De zorg verandert door digitalisering. Er zijn steeds meer apps op het gebied van zelfmanagement en diagnostiek. Dit helpt patiënten om meer zicht te krijgen op hun zorgbehoefte en regie te nemen over hun zorgproces.

Lees meer over e-health
Taakherschikking

Bij juiste zorg op de juiste plek hoort ook de juiste zorgverlener. Een andere organisatie van zorg, betekent ook dat artsen, verpleegkundigen en andere zorgprofessionals op een andere manier of een andere plek gaan werken.

Lees meer over taakherschikking
Netwerkzorg

Patiënten ervaren soms dat het zorgaanbod niet aansluit op hun behoeften. Of ze ervaren dat zorg niet altijd goed op elkaar aansluit. Zorgaanbieders moeten zich niet meer richten op het verlenen van zorg binnen de muren hun instelling, maar de zorg samen met anderen rond de patiënt organiseren.

Lees meer over netwerkzorg
Spreiding en concentratie

Concentratie en spreiding van zorg betekent dat het aanbod van hoogcomplexe zorg wordt geconcentreerd in een aantal hiervoor gespecialiseerde ziekenhuizen, en dat chronische, acute en planbare zorg juist gespreid en dichtbij de patiënt wordt aangeboden. Op deze manier kunnen we de kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid binnen de zorg verder verbeteren.

Lees meer over spreiding en concentratie
Preventie

Preventie is een essentieel onderdeel van juiste zorg op de juiste plek. Voorkomen van ziekte, leefstijladvies en ondersteuning bij chronische ziekte, dragen bij aan het voorkomen van (duurdere) zorg. Preventie hoort daarom onderdeel te zijn van een gezamenlijk opgestelde regiovisie.

Lees meer over preventie

JuMP-scan: peilstok voor de organisatie

Heb jij in beeld of jouw organisatie goed is ingericht op juiste zorg op de juiste plek? Wil je weten aan welke bouwstenen je nog meer aandacht kan besteden? Peil je organisatie met de JuMP-scan!

Some alt text goes here

Aan de slag met de Versnellingsagenda

Om snel resultaat te kunnen boeken met Juiste zorg op de juiste plek hebben partijen in de medisch specialistische zorg samen een versnellingsagenda opgesteld voor vier aandoeningen: pijn op de borst, perifeer arterieel vaatlijden, artrose van de knie en heup en röntgenfoto’s bij acute buikklachten.

Some alt text goes here