Beweging: Ziekenhuiszorg thuis

overzicht

Er zijn in het land al veel initiatieven waar ziekenhuiszorg thuis wordt georganiseerd. Patiënten ervaren dit als prettig omdat ze op die manier meer regie hebben over hun ziekte, ook bespaart het vaak reistijd. Daarnaast zijn er medische voordelen bij het behandelen van patiënten in de vertrouwde thuissituatie.

Met name therapeutische interventies zoals chemotherapie, haemodialyse, lichttherapie en toedienen van infusen worden steeds vaker naar de thuissituatie verplaatst. De patiënt blijft wel onder behandeling bij de medisch specialist, maar hoeft bijvoorbeeld niet 4 tot 6 weken opgenomen te worden in het ziekenhuis voor een antibiotica-infuus.

Om de specialistische zorg thuis te organiseren werken ziekenhuizen vaak samen met regionale thuiszorginstellingen of zij doen dit vanuit een eigen transmuraal team. Ook door de inzet van e-health kan bepaalde ziekenhuiszorg thuis (op afstand) worden georganiseerd. 
 

Voorbeelden

Beter thuis

De NVZ heeft in het brancherapport Beter thuis drie voorbeelden uitgewerkt van ziekenhuiszorg thuis, elk met business case. Het gaat om COPD in Beeld, preventieve behandeling van botcomplicaties bij oncologiepatiënten en Sense4Baby.
Bekijk de voorbeelden van Beter thuis

No place like home

Gupta Strategists onderscheidt in het rapport No place like home (2017) zeven categorieën in ziekenhuiszorg die (potentieel) kan worden verplaatsen naar de thuissituatie in de komende tien jaar. Met name door het opschalen van goede bestaande initiatieven zou zorg op grote schaal naar huis kunnen.
Lees het rapport No place like home