Beweging: Spreiding en concentratie

overzicht

Concentratie en spreiding van zorg betekent dat het aanbod van hoogcomplexe zorg wordt geconcentreerd in een aantal hiervoor gespecialiseerde ziekenhuizen, en dat chronische, acute en planbare zorg juist gespreid en dichtbij de patiënt wordt aangeboden. Op deze manier kunnen we de kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid binnen de zorg verder verbeteren.

De afgelopen jaren lag de focus bij de concentratie van zorg vooral op de volumenormen die door wetenschappelijke verenigingen zijn vastgesteld, oftewel het minimaal aantal operaties dat een ziekenhuis moet uitvoeren. De achterliggende gedachte hierbij is: hoe vaker een team een behandeling uitvoert, des te hoger de kwaliteit wordt.

Steeds vaker ontstaat concentratie van zorg ook doordat zorginstellingen kiezen voor specialisatie op een specifiek vakgebied. Op deze behandeling kan het ziekenhuis, ook bij snelle ontwikkelingen in de zorg, de beste kwaliteit blijven bieden op een specifiek behandelterrein.

Concentratie van zorg is alleen mogelijk, als er tegelijkertijd voldoende spreiding is van laagcomplexe zorg dichtbij de patiënt. Dit kan in een ziekenhuis in de buurt, maar ook prima in een centrum voor anderhalvelijns zorg of zelfs door de wijkverpleegkundige thuis. Zo houden we medisch specialistische zorg in de Nederland toegankelijk in alle regio's.