Bouwsteen: Professionals

overzicht

De transitie naar juiste zorg op de juiste plek kan veel impact hebben op je werk als professional, verpleegkundige of medisch specialist in de organisatie. Een andere manier van werken vraagt vaak ook andere competenties of vaardigheden. Ook managers en professionals op het terrein van financiën of HRM betekent juiste zorg op de juiste plek een verandering.

Een programmamanager juiste zorg op de juiste plek kan veel betekenen, maar hij kan de beweging zeker niet alleen in gang zetten en houden. Dit vraagt inzet van alle professionals in de organisatie. Hoe kun je zelf invulling geven aan je veranderende rol? Zijn er initiatieven die je kunt oppakken? Waar kun je naartoe als je een goede kans signaleert? En past jouw initiatief bij de koerst van de organisatie, en de regiovisie? En is het betaalbaar? Juiste zorg op de juiste plek vraagt om een goed samenspel tussen organisatie en professional. Het is een kans om samen vorm te geven aan zorg in de toekomst.

Voorbeelden

Ziekenhuisprofessionals hebben de toekomst

De NVZ besteedt in het brancherapport 2018 aandacht aan de arbeidsmarkt. Vier actuele thema's worden geduid met feiten en cijfers, en zijn voorzien van praktijkvoorbeeld. De thema's zijn: 'Hoe organisaties de krapte te lijf gaan', 'Hoe technologie het werken in de zorg verandert', 'Hoe de juiste zorg naar de juiste plek gaat' en 'Hoe minder regels en meer vertrouwen samen gaan'.
Lees het brancherapport online of download Ziekenhuisprofessionals maken de toekomst

Model Knoster bij veranderingen

Hoe kun je een organisatie veranderen? Aan welke voorwaarden moet je voldoen? Het Knoster-model kan hierbij een handvat zijn. Het model bestaat uit zes elementen die in balans moeten zijn voor een succesvolle verandering.
Download het model

Onderzoek rol verpleegkundige bij JZOJP

Argo heeft in opdracht van het ministerie van VWS onderzoek gedaan naar de rol van de verpleegkundige bij JZOJP. Op basis van tien interviews is in kaart gebracht welke factoren al dan niet bijdragen aan succes en opschaalbaarheid. Het onderzoek richt zich specifiek op de verpleegkundige in de keten, bijvoorbeeld voor het bieden van zorg thuis of inzet van de wijkverpleegkundige.
Lees het onderzoek