Beweging: Preventie

overzicht

Preventie is een essentieel onderdeel van juiste zorg op de juiste plek. Voorkomen van ziekte, leefstijladvies en ondersteuning bij chronische ziekte, dragen bij aan het voorkomen van (duurdere) zorg. Preventie hoort daarom onderdeel te zijn van een gezamenlijk opgestelde regiovisie.

In 2018 is het Nationaal preventieakkoord ondertekend. Met elkaar streven we naar een samenleving waarin kinderen een goede start maken en waarin actieve volwassenen fit hun pensioen ingaan. De ambitie is meer preventie en minder zorg.

Het voorkomen van (duurdere) zorg door preventieve maatregelen is ook één van de uitgangspunten van de task force de juiste zorg op de juiste plek. Samenwerken aan preventie hoort onderdeel te zijn van een regiovisie. Daarnaast kunnen technologische ontwikkelingen een stimulans geven. Zo ondersteunen apps en wearables mensen om gezonder te leven.

De medisch-specialistische zorg kan op verschillende manieren bijdragen aan preventie: via leefstijladvies, vroege signalering en een zorgvuldige beoordeling van wat echt nodig is voor een bepaalde persoon. Een arts of verpleegkundige kan iemand bijvoorbeeld adviseren om te stoppen met roken. Dit kan zijn om te voorkomen dat iemand ziek wordt, maar ook om te voorkomen dat een reeds bestaande (chronische) ziekte verergert.

Voorbeelden

Rookvrij en gezonde voeding

In het preventieakkoord is vastgelegd dat zorgstellingen in 2025 volledig rookvrij zijn. Ook biedt minimaal de helft van de ziekenhuizen gezondere voeding aan patiënten, personeel en bezoekers. Veel ziekenhuizen wachten niet tot 2025, maar zijn hier nu al mee bezig. Van gezonde voeding en beweging in Geldere Vallei tot aan het rookvrije beleid in het Medisch Centrum Leeuwarden.
Lees de maatregelen van het Nationaal Preventieakoord

Gezonde nieren

Hoe eerder bekend is dat iemand chronische nierschade heeft, des te beter kunnen de gevolgen worden beperkt. Daarom heeft Gezonde Nieren een programma ontwikkeld dat huisartsenpraktijken kunnen gebruiken om patiënten met (risico op) chronische nierschade op te sporen. Hiermee kan vroegtijdig de juiste zorg geboden worden en wordt een deel van de verwijzingen naar medisch-specialistische zorg voorkomen.
Ga naar de website Gezonde nieren