Bouwsteen: Leiderschap

overzicht

Eén van de belangrijkste lessen is dat de beweging naar juiste zorg op de juiste plek niet vanzelf op gang komt. Dit vraagt om stevig leiderschap, zowel bestuurlijk, medisch leiderschap als leiderschap in programmamanagement.

Juiste zorg op de juiste plek is een complexe transitie, waarin de slag moet worden gemaakt van ‘alles wat kan’ naar ‘alleen dat wat nodig is'. Werk verandert, verdwijnt of wordt op een andere manier vormgegeven. Samenwerken, zorg met en dichtbij de patiënt zijn hierbij sleutelwoorden. Dit vraagt veel van betrokken medewerkers, van professionals én van management.

Elementen als doorzettingsvermogen, kunnen verbinden, wendbaarheid en creativiteit worden toegevoegd aan de professionaliteit waar van oudsher op gestuurd wordt. Deze aspecten worden niet vanzelf de nieuwe werkelijkheid, maar vragen om stevig leiderschap.

Voor het verandervermogen van de organisatie onderscheiden we drie rollen, waarbij een goede invulling van leiderschap van belang is. Bestuurlijk leiderschap, medisch leiderschap en leiderschap in programmamanagement. Leiderschap vraagt erom dat je zichtbaar en uitgesproken bent over de ambities voor juiste zorg op de juiste plek, en de koers van de organisatie. Je faciliteert, bent ambassadeur en initieert ook zelf verandering om bij te dragen aan de ambities.

Voor de invulling van de bouwsteen Leiderschap zijn drie stroomversnellers ontwikkeld, die kunnen bijdragen aan het in gang zetten en / of versnellen van zorg op de juiste plek.