Beweging: Juiste zorg

overzicht

Om de juiste zorg te bieden, is het belangrijk om te kijken welke zorg waarde toevoegt voor de patiënt. Het kan hierbij gaan over diagnostiek en behandeling. In beide situaties geldt: baat het niet, dan schaadt het wel.

Kiezen voor juiste zorg betekent: geen zorg bieden als een verrichting voor de patiënt niet effectief is, of als een patiënt op basis van het gesprek met de arts kiest voor geen diagnostiek en / of behandeling. Want een dag langer in het ziekenhuis liggen of een onderzoek krijgen dat geen bijdrage levert aan de diagnose, is voor niemand prettig.

Veel ziekenhuizen en revalidatiecentra hebben al programma’s waarbij een vakgroep wordt gevraagd kritisch te kijken welke zorg geen waarde toevoegt. Ze kunnen hierbij gebruik maken van de landelijke onderzoeken die beschikbaar zijn. Aandacht besteden aan de juiste zorg betekent het bieden van kwaliteit voor de patiënt, maar ook werkplezier voor professionals omdat zij kunnen doen waar ze echt goed in zijn. Daarnaast is kiezen voor juiste zorg noodzakelijk om met elkaar de toekomstige zorgvraag aan te kunnen, en tijd te kunnen besteden aan patiënten die dat écht nodig hebben.

Programma ZE&GG

Om kennis over gepast gebruik te delen, en te zorgen dat deze kennis zijn weg vindt naar de praktijk werken patiënten, zorgprofessionals, zorgaanbieders, overheid en verzekeraars samen in het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG). Er is door ZE&GG een gezamenlijke implementatieagenda opgesteld. Met deze agenda kunnen zorgaanbieders en zorgprofessionals snel en eenvoudig inventariseren welke kennis over gepast gebruik al wordt toegepast, en waar verbeterpunten liggen. De implementatie-agenda bestaat niet uit nieuwe informatie, maar brengt bestaande kennis en inzichten voor gepast gebruik bij elkaar. Kijk voor meer informatie op www.zorgevaluatieengepastgebruik.nl

Voorbeelden

Verstandige keuzes

De Federatie Medisch Specialist (FMS) heeft Verstandige Keuzes geformuleerd voor onder andere interne geneeskunde, neurologie, neurochirurgie, dermatologie, kindergeneeskunde, dermatologie en venereologie. Verstandige Keuzes zijn bewezen (evidence) aanbevelingen bij een bepaalde behandeling. Ze zijn bedoeld als stimulans voor artsen en patiënten om het gesprek aan te gaan over wat de best passende behandeling is op het juiste moment.
Bekijk de Verstandige keuzes

Doen of laten?

Met het programma Doen of laten? hebben de umc's onderzoek gedaan naar welke medische interventies geen of weinig toegevoegde waarde hebben voor de patiënt. Het programma helpt zorgverleners om een weloverwogen keuze te maken voor de meest effectieve verrichting of therapie. Of om, in samenspraak met de patiënt, te besluiten om een handeling juist niet uit te voeren omdat de meerwaarde ontbreekt.
Ga naar de website Doen of laten? of bekijk direct de materialen

Beter laten

Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN) heeft haar leden gevraagd welke verpleegkundige handelingen mogelijk overbodig zijn. Onderzoekers van Radboudumc IQ healthcare hebben vervolgens een lijst met 66 verpleegkundige handelingen samengesteld waarvan aangetoond is dat deze niet werken of zelfs schade veroorzaken.
Lees meer over Beter laten

Samen beslissen

Samen beslissen over de behandeling is belangrijk voor arts en patiënt. Het leidt tot verstandige keuzes, patiënten zijn vaker tevreden en houden zich beter aan behandelvoorschriften. Ook kan samen beslissen bijdragen aan doelmatig gebruik zorg. Soms kiezen patiënten op basis van de juiste informatie voor alternatieve en/of goedkopere behandelopties, of geen diagnostiek of behandeling. Maar hoe kom je tot samen beslissen?
Ga naar de website Begin een goed gesprek