Implementatiekaarten

Hoe kun je snel en gemakkelijk Juiste zorg op de juiste plek implementeren in je eigen ziekenhuis? Gebruik een implementatiekaart!

De kaarten geven je een handvat hoe je een bestaand JZOJP-initiatief in jouw ziekenhuis kunt implementeren. Zo staat beschreven: wat houdt het initiatief in, voor welke patiënten is het geschikt, hoe verandert het zorgpad, wat moet er worden gedaan om aan de slag te kunnen, wat betekent dit voor de ICT en hoe zit het met de financiering. Ook geeft iedere implementatiekaart een aantal handig tips om aan de slag te gaan!

De implementatiekaarten zijn een initiatief van de NVZ en de FMS, en zijn ontwikkeld met de betrokken wetenschappelijke vereniging. Regelmatig wordt er een nieuwe implementatiekaart gepubliceerd.

Implementatiekaarten

Telemonitoring IBD

Ruim 80.000 mensen in Nederland hebben de diagnose IBD (Inflammatory Bowel Disease). De implementatiekaart Telemonitoring IBD is een praktisch hulpmiddel om thuismonitoring van patiënten met IBD in te voeren in het ziekenhuis. 

FMS en de NVZ ontwikkelden de implementatiekaart samen met de vereniging van Maag-Darm-Leverartsen.

Bekijk de implementatiekaart

Netwerkgeneeskunde bij hartfalen

Hartfalen eerder herkennen, patiënten sneller terugverwijzen naar de eerste lijn en het voorkomen van onnodige verwijzingen. De inzet van netwerkgeneeskunde bij de grote groep hartpatiënten in ons land werpt zijn vruchten af. Maar hoe pas je netwerkgeneeskunde concreet toe? 

De NVZ en de FMS ontwikkelden samen met de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie de implementatiekaart Netwerkgeneeskunde bij hartfalen.

Bekijk de implementatiekaart

Netwerkgeneeskunde Oogheelkunde

Snelle toegang tot zorg voor patiënten met laagcomplexe oogklachten en de oogarts meer ruimte voor patiënten met complexe oogklachten. De implementatiekaart Netwerkgeneeskunde Oogheelkunde beschrijft hoe de inzet van optometristen bij laagcomplexe oogklachten hierbij kan helpen en wat er voor nodig is om dat in de regio te organiseren.  

De NVZ en de FMS ontwikkelden samen met het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap, de Optometristen Vereniging Nederland en de Oogvereniging de implementatiekaart Netwerkgeneeskunde Oogheelkunde.
 

Bekijk de implementatiekaart

Telebegeleiding hartfalen

Bij de behandeling van patiënten met hartfalen wordt steeds vaker telebegeleiding ingezet. Cardiologen monitoren hun patiënten op afstand met als doel onnodige ziekenhuisbezoeken en -opnames te voorkomen. Cardiologen en verpleegkundig specialisten monitoren hun patiënten op afstand waardoor ziekenhuisbezoeken en opnames voorkomen worden.

De NVZ en de FMS ontwikkelden daarom samen met de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie, het Vliegwiel voor digitale innovatie in de zorg, de Harteraad en de Patiëntenfederatie de implementatiekaart Telebegeleiding hartfalen.

Bekijk de implementatiekaart

Telebegeleiding COPD

In Nederland hebben ongeveer 585.000 mensen de diagnose COPD. Een deel van deze patiënten kan veel baat hebben bij telebegeleiding. Bijvoorbeeld voor patiënten met frequente SEH-presentaties en / of opnames, of patiënten met frequente longaanvallen waarvoor aanpassing in de medicatie nodig is. Doot het juist instellen van telebegeleiding krijgt de patiënt op hem ingerichte zorg waarmeesnel gereageerd kan worden op de situatie.

De FMS en de NVZ geven in de implementatiekaart Telebegeleiding COPD handvatten hoe telebegeleiding kan worden ingezet. 

Bekijk de implementatiekaart

Netwerk: Van spreekkamer naar leefstijlinterventie

Een gezonde leefstijl kan ziektes, complicaties of medicijngebruik voorkomen of verminderen. Leefstijlbegeleiding 
voor patiënten draagt daarmee bij aan de juiste zorg op de juiste plek. Zorgverleners, zoals medisch specialisten en verpleegkundigen, kunnen mogelijkheden voor leefstijlverbeteringen bij patiënten signaleren en agenderen. 
Patiënten worden dan doorverwezen naar een collega met de juiste expertise. Hiervoor is een ‘sociaal netwerk’ rondom het ziekenhuis noodzakelijk: een netwerk van professionals binnen en buiten het ziekenhuis die patiënten diverse vormen van leefstijlbegeleiding kunnen bieden.

In de implementatiekaart geven de FMS en de NVZ handvatten voor het inrichten van een dergelijk netwerk.

Bekijk de implementatiekaart