Bouwsteen: Financiën

overzicht

Bij inhoudelijke ambities voor juiste zorg op de juiste plek en innovatieve vormen van samenwerking is passende bekostiging noodzakelijk. Zowel voor de transitie naar juiste zorg op de juiste plek, als voor het bekostigen van een veranderend zorgaanbod. Een meerjarencontract kan hierbij ondersteunen.

Meerdere ziekenhuizen en revalidatiecentra hebben inmiddels ervaring met het afsluiten van een meerjarencontract. Er is een stroomversneller ontwikkeld over de opgedane lessen bij deze contracten. Ook voor andere vormen van contractering kunnen de lessen handig zijn!

Transformatiegelden

Om initiatieven binnen ziekenhuizen te ondersteunen en een duwtje in de rug te geven, zijn in het hoofdlijnenakkoord afspraken gemaakt over transformatiegelden. Dit zijn gelden die de zorgverzekeraar in de contractering kan inzetten om financiële belemmeringen voor juiste zorg op de juiste plek weg te nemen.

Subsidieregeling JZOJP

Het ZonMw-programma De Juiste Zorg op de Juiste Plek stelt drie subsidies beschikbaar. Met hulp van de subsidies kunnen regio’s samenwerkingsverbanden opstarten of verder ontwikkelen. De samenwerkingsverbanden zetten in op het verplaatsen, vervangen of voorkomen van zorg. Ook kunnen regio’s met behulp van de voucher een gedeeld regiobeeld opstellen.

  • Startimpuls. Hiermee kunnen regionale samenwerkingsverbanden opgezet worden.
  • Regio-impuls. Hiermee kunnen bestaande samenwerkingsverbanden verder ontwikkeld worden.
  • Voucher. Hiermee kan een gedeeld regionaal beeld gecreëerd worden waarin de sociale situatie, de gezondheidssituatie en de behoeften in de regio in kaart worden gebracht.

Subsidies kunnen worden aangevraagd per subsidieronde. Kijk op de website van ZonMW voor informatie over de aanvraagprocedure.