Versnellingsagenda

Om snel resultaat te kunnen boeken met Juiste zorg op de juiste plek hebben de FMS, NVZ, NFU, ZKN, ZN, V&VN en de Patiëntenfederatie een versnellingsagenda opgesteld voor vier aandoeningen: pijn op de borst, perifeer arterieel vaatlijden, artrose van de knie en heup en röntgenfoto’s bij acute buikklachten. Dit zijn aandoeningen waarover de afgelopen jaren landelijk al afstemming is bereikt over wat juiste zorg is en hoe het zorgproces ingericht moet worden.

Per versnellingsagenda zijn acties geformuleerd waar je landelijk, in de regio of in het ziekenhuis mee aan de slag kunt. De acties volgen het zorgpad en gaan over vijf aandachtsgebieden: communicatie en gedeelde besluitvorming met patiënten, doelmatige inzet van diagnostiek, stepped-care, transparante kwaliteitsinformatie en de ontwikkeling van richtlijnen.

Zorgprofessionals, zorgverzekeraars, ziekenhuizen en patiëntenorganisaties kunnen met de versnellingsagenda's aan de slag om actiepunten uit te werken en in de praktijk toe te passen. Hiermee zetten we een belangrijke stap naar de juiste zorg op de juiste plek voor patiënten met deze aandoeningen.

Welke acties passen bij jouw regio of het ziekenhuis verschilt. De versnellingsagenda’s zijn dan ook geen blauwdruk, maar geven handvatten. De programmamanager JZOJP in de instelling en de betrokken medisch specialist(en) bepalen per versnellingsagenda waar de prioriteiten liggen.

Versnellingsagenda's

De vier versnellingsagenda's zijn in opdracht van de partijen in de medisch specialistische zorg ontwikkeld door adviesorganisatie SiRM. Heb je vragen over de versnellingsagenda's? Stel je vraag op NVZ Kennisnet of mail naar info@zorgvoorjump.nl.

 

Nieuwsgierig hoe anderen een JuMP-start maken?

Werk je bij een lidinstelling van de NVZ? Meld je dan aan voor de JuMP-groep op NVZ Kennisnet, en deel kennis en ervaring met collega's.