Beweging: Teleconsultatie

overzicht

Intercollegiale teleconsultatie is het raadplegen van een medisch specialist door de huisarts, via het internet. Een medisch specialist kijkt dan digitaal mee naar een casus van de huisarts en beantwoordt hierbij een vraag van de huisarts.

Hiermee wordt onnodig doorverwijzen van een patiënt, en daarmee duurdere zorg, voorkomen. Daarom wordt teleconsultatie ook wel gezien als een voorbeeld van substitutie van zorg. Teleconsultatie gebeurt vooral nog op gebied van dermatologie en nefrologie. Maar er zijn ook andere zorgvragen die hiervoor in aanmerking komen, omdat een face-to-facecontact met de medisch specialist in eerste instantie niet noodzakelijk is om de zorgvraag te beoordelen.

Voorbeelden

Pilot in regio Nijmegen

Een pilot in Nijmegen uit 2017 laat zien dat een brede toepassing van intercollegiale teleconsultatie een goed alternatief is voor verwijzing naar het ziekenhuis. Ook zijn hiermee aanzienlijke besparingen mogelijk.
Download het rapport Teleconsultatie goed alternatief voor verwijzing

Downloads