Bouwsteen: Stakeholders

overzicht

Juiste zorg op de juiste plek realiseer je als ziekenhuis of zorginstelling nooit alleen. De beweging vraagt om effectief samenspel met alle betrokken partners in de regio. Hoe kijken deze stakeholders naar juiste zorg op de juiste plek, met welke agenda zitten zij aan tafel? Hoe richt je een goede governance in? En, hoe voer je het echt goede gesprek?

Goede afstemming met stakeholders begint bij inventariseren wie dit zijn. Niet alleen de vertegenwoordigers van de medische zorg zijn partner bij juiste zorg op de juiste plek, ook de gemeente of een opleidingsinstituut zijn belanghebbend. Ieder heeft daarbij zijn eigen motivatie, knelpunten en ambities. En uiteraard speelt ook persoonlijkheid, communicatie- en leiderschapsstijl een rol.

Voor goede afstemming en het maken van afspraken met stakeholders zijn twee stroomversnellers beschikbaar.