Bouwsteen: Informatie-infrastructuur (ICT)

overzicht

Zorg bieden met meerdere aanbieders, over de domeinen van de medisch specialistische zorg heen, stelt specifieke eisen aan de informatie-infrastructuur. Het is belangrijk dat de ICT in het ziekenhuis op orde is, én dat de infrastructuur de samenwerking in de regio ondersteunt. 

Alleen dan kan samen met patiënt en regiopartners worden gebouwd aan digitale zorg en e-health als middelen voor juiste zorg op de juiste plek.

Informatie-uitwisseling is zowel complex als cruciaal om de beweging te maken naar juiste zorg op de juiste plek. Om meer zicht te krijgen op waar je als organisatie staat, is een stroomversneller beschikbaar.