Bouwsteen: Regiovisie

overzicht

Als handen en voeten worden gegeven aan juiste zorg op de juiste plek, is het belangrijk niet alleen aandacht te besteden aan het ‘wat’ en ‘hoe’. Het is cruciaal om met de partners in de regio in gesprek te gaan over het ‘waarom’ van de transitie. Welke maatschappelijke opgave formuleer je met elkaar?

Het gesprek over welke zorgaanbieder welke rol heeft, kun je alleen voeren als er een gedeelde visie is op de opgave voor juiste zorg op de juiste plek. Het gaat hierbij niet om een eigen visie op de zorgbehoefte in de regio. Het gaat nadrukkelijk om een gedeelde visie, die is toegesneden op de populatie en de ontwikkeling van de zorgvraag. Ga hierbij niet alleen uit van de huidige situatie, maar kijk ook naar de toekomstige ontwikkelingen, en ondersteun dit met data.

Vanuit de gezamenlijke opgave, ondersteund met data, wordt vervolgens de beweging gemaakt om de juiste zorg op de juiste plek op gang te brengen.

Voor het ontwikkelen van een gezamenlijke regiovisie zijn twee stroomversnellers ontwikkeld, die behulpzaam kunnen zijn om het gesprek op gang te brengen.