Stroomversnellers

De transitie naar de juiste zorg op de juiste plek is een beweging waar iedere instelling en professional in de zorg een bijdrage aan zal gaan leveren. Maar waar begin je en hoe doe je dat? De JuMP-stroomversnellers helpen je op weg.

Samen met een klankbordgroep van tien programmamanagers JZOJP uit ziekenhuizen en revalidatiecentra, heeft de NVZ acht bouwstenen geïdentificeerd die bepalend zijn voor het succesvol vormgeven aan de beweging juiste zorg op de juiste plek.

Deze bouwstenen zijn:

  • Leiderschap
  • Regiovisie
  • Populatie & patiënten
  • Professionals
  • Stakeholders
  • Programma organisatie
  • Bekostiging
  • Informatie infrastructuur

Voor elke bouwsteen is in kaart gebracht ‘wat werkt’, alles op basis van lessons learned in de praktijk. De geleerde lessen zijn vertaald naar stroomversnellers. Dit zijn handreikingen om invulling te geven aan een bouwsteen, of om deze te versterken. Op die manier helpen de stroomversnellers om de transitie naar juiste zorg op de juiste plek te versnellen of op te schalen.

De stroomversnellers kunnen je helpen bij het opzetten of verder uitbouwen van projecten, maar kunnen ook nuttig zijn voor het inrichten van een programma JZOJP of regionale initiatieven versterken. Doe er je voordeel mee!

Ga naar de bouwstenen en stroomversnellers