Beweging: Taakherschikking

overzicht

Bij juiste zorg op de juiste plek hoor ook de juiste zorgverlener. Een andere organisatie van zorg, betekent ook dat artsen, verpleegkundigen en andere zorgprofessionals op een andere manier of een andere plek gaan werken.

De verandering in taken zit bijvoorbeeld in dat er meer focus komt in wie welke medisch specialistische zorg levert. Een deel van de traditionele ziekenhuiszorg kan bijvoorbeeld worden overgedragen aan een andere zorgprofessional binnen of buiten het ziekenhuis, of naar het sociale domein. Een andere verandering is zorg die dichtbij de patiënt wordt geboden, bijvoorbeeld in de thuissituatie. Dit vraagt om een andere organisatie, en daarom ook andere taken of competenties van de betrokken professionals.

Uitgangspunt bij taakherschikking is behoud of verbetering van kwaliteit. Voor de patiënt, én voor de zorgverlener. Het is daarom belangrijk dat alle betrokkenen weten wat de meerwaarde is van de verandering.

Voorbeelden

Inzet optometrist

Een voorbeeld van taakherschikking is de inzet van optometristen bij patiënten met stabiele glaucoom. Zij hoeven hierdoor niet voor controle naar het ziekenhuis, maar kunnen dichter bij huis terecht bij optometristen die voldoen aan bepaalde kwaliteitscriteria. Indien daar aanleiding toe is, verwijst de optometrist door naar de oogarts. Door deze taakherschikking is er meer ruimte beschikbaar voor patiënten die specialistische glaucoomzorg behoeven.
Ga naar de website Optometrie

Verpleegkundig specialist en physician assistant

De physician assistants (PA) en verpleegkundig specialisten (VS) zijn twee relatief nieuwe zorgberoepen in de zorg, waarvan bekend is dat ze veel potentie hebben om taken van artsen over te nemen. De PA en VS werken zelfstandig, en hebben de wettelijke bevoegdheid voor bijvoorbeeld klachten in kaart brengen, diagnose stellen en medicijnen voorschrijven. De PA en VS zijn verschillende beroepen, en kunnen werken zijn op de polikliniek, in het ziekenhuis of in de huisartsenpraktijk, de geestelijke gezondheidszorg of in de wijk. Meer weten over functies en expertise van de PA en VS?
Ga naar het Platform Zorgmasters