Bouwsteen: Populatie & patiënten

overzicht

Bij de transitie naar juiste zorg op de juiste plek wordt ook verandering van (toekomstige) patiënten gevraagd. Ga je aan de slag met innovatieve zorgvormen, als bijvoorbeeld e-health en ziekenhuiszorg thuis, dan is het van belang mensen in de regio bij deze verandering te betrekken en drempels zo veel mogelijk weg te nemen.

Hoe vind je de balans tussen de veranderende zorgvraag en nieuwe mogelijkheden van het zorgaanbod? Deze vraag staat centraal in bij juiste zorg op de juiste plek. Deze balans vind je als ziekenhuis nooit alleen. Zorg dat je in gesprek bent met mensen (patiënten en potentiële patiënten) over wat de toekomst kan brengen, en hoe vernieuwing of verandering zal uitpakken in een verbetering.

Richt je hierbij niet alleen op de patiënten van het ziekenhuis. Juiste zorg op de juiste plek is een gezamenlijk opgave binnen de regio. Dat betekent dat alle mensen in de regio, de 'populatie', gezamenlijk bediend worden. Ook mensen die thuis behandeld worden, bij wie zorg kan worden voorkomen door preventie of juiste zorg, of mensen die in de toekomst te maken krijgen met een zorgvraag. Zorg dat je de populatie kent en ga met ze in gesprek.

Voorbeelden

Patiëntgerichtheid in regionale samenwerking

Patiëntgerichtheid is de kern van gezondheidszorg en levert een bijdrage aan betere uitkomsten van zorg. Om de mate van patiëntgerichtheid in samenwerking inzichtelijk te maken, hebben CZ, Zorgbelang-organisaties, Patiëntfederatie Nederland en IQ Healthcare een methodiek ontwikkeld waarmee de regiopartijen een regionale verbeter-agenda kunnen formuleren en uitvoeren.
Lees de handreiking