Beweging: Digitale zorg

overzicht

De zorg verandert door digitalisering. Er zijn steeds meer apps op het gebied van zelfmanagement en diagnostiek. Dit helpt patiënten om meer zicht te krijgen op hun zorgbehoefte en regie te nemen over hun zorgproces.

Zorgaanbieders kunnen de mogelijkheden die e-health biedt benutten. Dit vraagt andere competenties van zorgverleners, omdat het contact met de patiënt op een andere manier verloopt en zij moeten omgaan met nieuwe technologie. Ook is het van belang dat de app voldoet aan voorschriften van veiligheid, privacy en aansluit op de ICT-infrastructuur van het ziekenhuis.

NVZ-programma Digitale Zorg

De NVZ stimuleert en ondersteunt de transformatie van ziekenhuizen op het gebied van digitale zorg met het programma Digitale Zorg. De belangrijkste thema's binnen het programma zijn:

  • eenheid van taal en gestructureerde gegevensvastlegging voor hergebruik om invulling te geven aan een datagedreven cultuur
  • elektronische gegevensuitwisseling van medische gegevens en beelden, zodat de gegevens in het hele zorgnetwerk beschikbaar en bruikbaar zijn
  • beweging van fysieke poli naar digitale zorg, zodat patiënten minder vaak naar het ziekenhuis hoeven

Voorbeelden

Beter Dichtbij

Een voorbeeld van het inzetten van e-health is de app BeterDichtbij. Patiënten kunnen via een beveiligde omgeving contact opnemen met hun zorgverlener, bijvoorbeeld als zij een korte vraag hebben of voor het aanvragen van een herhaalrecept. Vanaf 2022 heeft de NVZ medezeggenschap in BeterDichtbij.
Ga naar de website BeterDichtbij

Bekostiging e-health

Implementatie van e-health kan sneller. Dat komt onder meer omdat de bekostiging van e-health niet altijd duidelijk is. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft op een rij gezet wat de mogelijkheden zijn voor de implementatie van innovatieve projecten.
Ga naar de website van de NZa

Digitale zorggids

Welke apps zijn er allemaal beschikbaar voor patiënten om hun zorg te ondersteunen? Waar kunnen ze terecht met (digitale) vragen? En hoe werkt een Persoonlijk Gezondheidsdossier (PGO). De Digitale Zorggids van Patiëntfederatie Nederland biedt patiënten overzicht. 
Ga naar de Digitale Zorggids