Beweging: Netwerkzorg

overzicht

Patiënten ervaren soms dat het zorgaanbod niet aansluit op hun behoeften. Of ze ervaren dat zorg niet altijd goed op elkaar aansluit. Zorgaanbieders moeten zich niet meer richten op het verlenen van zorg binnen de muren hun instelling, maar de zorg samen met anderen rond de patiënt organiseren.

Bij netwerkzorg staat het resultaat voor de patiënt altijd voorop. Bekijk met een brede blik vanuit het netwerk wie op welk moment het beste kan bijdragen aan de zorgbehoefte van de patiënt, en niet alleen vanuit de mogelijkheden van het ziekenhuis.

Netwerken bestaan op verschillende niveaus. Een netwerk bestaat bijvoorbeeld rond een specialisme, zoals geboortezorg. Het netwerk kan worden gevormd vanuit de regionale samenwerking, bijvoorbeeld met huisartsen, paramedici, verpleeghuizen, GGZ, wijkverpleging of de gemeente. Een netwerk kan ook tussen aanbieders van medisch specialistische zorg onderling bestaan. Denk aan de samenwerkingsvormen tussen academische, categorale en algemene ziekenhuizen. Idealiter maakt netwerkzorg gebruik van al deze vormen, en wordt vanuit de patiënt gezocht naar de beste zorg.

Voorbeelden

Verloskundig samenwerkingsverband

Een voorbeeld van netwerkzorg zijn verloskundige samenwerkingsverbanden, waarbij verloskundigen en ziekenhuizen samenhangende geboortezorg bieden. Hierbij worden de intake, protocollen en zorgpaden goed op elkaar en de zwangere afgestemd. Het College Perinatale Zorg heeft een toolkit gemaakt voor de professionalisering van het samenwerkingsstructuren.
Ga naar de VSV Toolkit professionalisering

Netwerkzorg – een wereld te winnen

Om de successen van netwerkzorg te verbreden, doet ParkinsonNet in samenwerking met VWS en ZonMw onderzoek naar netwerkzorgbenaderingen in Nederland. In het project ‘Netwerkzorg – een wereld te winnen’ worden bestaande zorgnetwerken betrokken met als doel van elkaar te leren en beter te worden. Daarbij is ook aandacht voor het samenwerken tussen deze specialistische netwerken en generalistische zorgverleners zoals de huisarts.
Ga naar de website Netwerkzorg

Toezicht op zorgnetwerken

Op welke wijze werk je samen in een netwerk? Hoe zorg je dat je echt vanuit het perspectief van de patiënt de zorg verleent? Hoe zorg je dat iedereen binnen jouw regio aangesloten is? En wat vraagt dat van governance en leiderschap? De IGJ heeft een magazine uitgebracht over toezicht op zorgnetwerken.
Lees het magazine Toezicht op zorgnetwerken

Kortdurende zorg

Soms kan een patiënt na ontslag uit het ziekenhuis niet direct terug naar huis, en is er een tijdelijke plek nodig. Bijvoorbeeld een eerstelijnsverblijf, of geriatrische revalidatiezorg. Voor ELV-verblijven is in iedere regio een een coördinatiepunt. Huisartsen en ziekenhuizen kunnen bij hun regionale coördinatiepunt terecht wanneer zij een plek voor tijdelijk verblijf zoeken voor een patiënt. 
Bekijk het overzicht ELV-coördinatiepunten op de website van ZN 

Ook andere vormen van opvang zijn mogelijk. De NZa biedt verschillende mogelijkheden voor zorgaanbieders en zorgverzekeraars om maatwerkafspraken te maken voor kortdurende zorg in de regio. Dat kan via een experiment of proeftuin.

Ga naar de Wegwijzer voor experimenten in de kortdurende zorg