Beweging: Substitutie

overzicht

Substitutie in de zorg kent veel varianten, bijvoorbeeld zorg die niet langer door het ziekenhuis, maar door de huisarts wordt verleend. Of zorg die van academische ziekenhuizen naar algemene ziekenhuizen wordt verplaatst. Het doel is de zorg zo dicht mogelijk bij de patiënt te bieden. De juiste zorg op de juiste plek.

Naast dat zoveel mogelijk zorg dichtbij huis wordt georganiseerd, met alle voordelen voor de patiënt, kan substitutie ook een grote bijdrage leveren aan de betaalbaarheid van de zorg.

Een nadeel van het spreken over substitutie, is dat zorgaanbieders nog te veel kunnen blijven denken in termen als eerstelijnszorg, tweedelijnszorg en derdelijnszorg. Terwijl we juist minder gericht zouden moeten zijn op deze domeinen. Het gaat om de juiste zorg op de juiste plek. Dit vraagt om een integrale aanpak, en om denken en werken over de schotten heen.

Voorbeelden

Controle trommelvliesbuisjes bij de huisarts

Een voorbeeld van substitutie is de controle van trommelvliesbuisjes bij kinderen door de eigen huisarts. Dit is dichtbij huis, maar als een huisarts toch even wil afstemmen, is de KNO arts laagdrempelig bereikbaar voor overleg.
Lees hoe dit wordt aangepakt bij Rivas

Factsheet substitutie

De Federatie Medisch Specialisten heeft een praktische checklist opgesteld waar je aan moet denken bij het verplaatsen van zorg.
Download de factsheet substitutie

Handreiking implementatie JZOJP

Als vervolg op de factsheet substitutie, hebben de FMS en de LHV een handreiking opgesteld, met praktische handvatten voor het opzetten van een samenwerkingsproject tussen huisarts en medisch specialist.
Download de handreiking