Bouwsteen: Bekostiging

overzicht

Bij inhoudelijke ambities voor juiste zorg op de juiste plek en innovatieve vormen van samenwerking is passende bekostiging noodzakelijk. Zowel voor de transitie naar juiste zorg op de juiste plek, als voor het bekostigen van een veranderend zorgaanbod. Een meerjarencontract kan hierbij ondersteunen.

Meerdere ziekenhuizen en revalidatiecentra hebben inmiddels ervaring met het afsluiten van een meerjarencontract. Er is een stroomversneller ontwikkeld over de opgedane lessen bij deze contracten. Ook voor andere vormen van contractering kunnen de lessen handig zijn!

Transformatiegelden

Om initiatieven binnen ziekenhuizen te ondersteunen en een duwtje in de rug te geven, zijn in het hoofdlijnenakkoord afspraken gemaakt over transformatiegelden. Dit zijn gelden die de zorgverzekeraar in de contractering kan inzetten om financiële belemmeringen voor juiste zorg op de juiste plek weg te nemen.

Subsidieregeling JZOJP

Eind maart 2019 komt een subsidieregeling beschikbaar voor juiste zorg op de juiste plek. Wil je weten hoe de regeling JZOJP eruit ziet, en waarvoor je subsidie kan aanvragen? Op de website van ZonMw vind je informatie over de regeling.