Beweging: E-health

overzicht

De zorg verandert door digitalisering. Er zijn steeds meer apps op het gebied van zelfmanagement en diagnostiek. Dit helpt patiënten om meer zicht te krijgen op hun zorgbehoefte en regie te nemen over hun zorgproces.

Zorgaanbieders kunnen de mogelijkheden die e-health biedt benutten. Dit vraagt andere competenties van zorgverleners, omdat het contact met de patiënt op een andere manier verloopt en zij moeten omgaan met nieuwe technologie. Ook is het van belang dat de app voldoet aan voorschriften van veiligheid, privacy en aansluit op de ICT-infrastructuur van het ziekenhuis.

Voorbeelden

Beter Dichtbij

Een voorbeeld van het inzetten van e-health is de app BeterDichtbij. Patiënten kunnen via een beveiligde omgeving contact opnemen met hun zorgverlener, bijvoorbeeld als zij een korte vraag hebben of voor het aanvragen van een herhaalrecept.
Ga naar de website Beter Dichtbij

Bekostiging e-health

Implementatie van e-health kan sneller. Dat komt onder meer omdat de bekostiging van e-health niet altijd duidelijk is. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft op een rij gezet wat de mogelijkheden zijn voor de implementatie van innovatieve projecten.
Ga naar de website van de NZa