"Bij ons hebben huisartsen meer tijd gekregen voor het consult met de patiënt"

Juiste Zorg op de Juiste Plek volgens Els van der Stelt, programmamanager Rivas Zorggroep

“Dat Rivas Zorggroep diverse zorgdisciplines binnen de eigen organisatie heeft, is enerzijds een meerwaarde en anderzijds een grote uitdaging. We moeten immers
af van productiegericht werken volgens de DBC’s. Binnen onze groep loopt al sinds 2015 het kwaliteitsprogramma KAM, Kwaliteit Als Medicijn. In de regio Gorinchem werken specialisten van het Beatrixziekenhuis nauw samen met de huisartsen en zorgverzekeraar VGZ. Wij hebben dus al de nodige ervaring met het verplaatsen van zorgtaken binnen de keten en weten wat dit betekent voor de patiënt, maar ook voor de zorgprofessional.

Het doorbreken van bestaande patronen is lastig. Je hebt hierbij immers ook te maken met juridische en financiële aspecten. Het vraagt ook om een cultuuromslag. Specialisten in ons ziekenhuis waren er eerlijk over. Zij zien regelmatig patiënten op vervolgafspraken, waarbij het consult niet veel meer behelst dan de hand schudden en even bijpraten, tot de volgende afspraak.

Centrale vraag moet zijn: is het wel nodig dat de patiënt voor elke diagnose, behandeling, controle of nazorg naar de specialist in het ziekenhuis gaat? Kunnen huisartsen en de thuiszorg niet een deel van dat takenpakket overnemen? Wat is daarbij de rol van de medisch specialist (op afstand)?

Daarbij moet je uiteraard niet het verdienmodel van zorgverleners uit het oog verliezen. Je kunt de patiënt bijvoorbeeld wel uit het ziekenhuis halen, maar de vaste kosten lopen door. Daarom is de rol van de zorgverzekeraar essentieel bij de herverdeling van zorgtaken in de regio. Ziekenhuizen, huisartsen, thuiszorg, maar ook gemeenten, ggz en GGD moeten verzekeraars ervan overtuigen dat integrale zorg uiteindelijk per saldo minder kost. Maar dan moeten verzekeraars wel bereid zijn hierin te investeren.

Binnen Rivas Groep hebben we hiermee een mooi succes geboekt door de huisarts meer tijd te geven voor het consult met de patiënt. Die is verlengd van tien naar vijftien minuten en voor complexe patiënten zelfs naar dertig. Het aantal doorverwijzingen naar de specialist is hierdoor met bijna twintig procent afgenomen en de patiënt voelt zich beter gehoord en serieus genomen. Met VGZ praten we nu over overkoepelende en samenhangende meerjarenafspraken voor het ziekenhuis, de huisartsen en de thuiszorg. Dat is essentieel voor het succes van dit programma.”

Bron: Dit artikel is gepubliceerd in het magazine NVZ effect, editie zomer 2019