Vouchers voor juiste zorg op de juiste plek

Eind maart komt een subsidieregeling beschikbaar voor juiste zorg op de juiste plek. Wil je weten hoe de regeling JZOJP eruit ziet, en waarvoor je subsidie kan aanvragen? Op de website van ZonMw vind je informatie over de regeling.

Doel van de regeling JZOJP is om zorg te voorkomen, verplaatsen en vervangen. Dat kan door het aanvragen van vouchers voor het verbreden en opschalen van nieuwe en bestaande initiatieven, of voor het opstellen van een gedeeld regiobeeld.

De subsidie kan bijvoorbeeld worden ingezet om een externe partij in te huren die regionale samenwerkingspartners ondersteunt bij de analyse en interpretatie van data. Of voor het inschakelen van procesondersteuning bij het ontwikkelen van lokale of regionale samenwerkingsverbanden.

Alleen voor samenwerkingsverbanden

De regeling is gericht op regionale samenwerkingsverbanden van zorgprofessionals en organisaties. Een samenwerkingsverband bestaat bij voorkeur uit deelnemers vanuit gemeenten en GGD, zorgverzekeraars en/of zorgkantoren, zorgaanbieders, aanbieders van ondersteuning en welzijn, burger- en patiëntenorganisaties.

Dit betekent dat een ziekenhuis of revalidatiecentrum niet zelfstandig een voucher aan kan vragen, maar alleen als de organisatie onderdeel is van een groter verband. Voor  activiteiten richting JZOJP binnen de MSZ zijn de transformatiegelden beschikbaar.

JuMP stroomversnellers

Ga je aan de slag met een regiovisie, of wil je in de regio een gezamenlijk initiatief starten? Bekijk dan de stroomversnellers voor regiovisie, populatie & patiënten of stakeholders op deze website. De stroomversnellers zijn handreikingen op basis van lessons learned, die je op weg helpen bij de implementatie van juiste zorg op de juiste plek in je eigen organisatie of regio.