"Het bestaande beloningssysteem stimuleert niet tot verandering"

Juiste Zorg op de Juiste Plek volgens Heleen van Nispen, programmadirecteur Reinier Haga Groep en Erik Booden, directievoorzitter Langeland Ziekenhuis
en lid rvb Reinier Haga Groep

“Al vóór het programma JZOJP hadden we in Zoetermeer een bestuurlijke tafel die beleid maakte voor zorg in de regio. Van hieruit is een gezamenlijk transitieteam gevormd, waarin bijvoorbeeld ook twee grote ggz-instellingen zijn vertegenwoordigd, Parnassia en Rivierduinen.

Voor JZOJP hebben we vier grote projecten geprioriteerd. Dit betreft de acute keten kwetsbare ouderen, één actueel medicatieoverzicht creëren voor de hele keten, regionaal netwerk voor leefstijl, zelfmanagement en preventie en informatieuitwisseling (Medmij/PGO). Dit laatste is belangrijk, want Zoetermeer loopt bijvoorbeeld voorop in de uitwisseling van patiëntgegevens. Vaak vormt dat nog een belemmering voor betere samenwerking binnen de zorgketen. Het is essentieel als elke partner in de keten gebruikmaakt van dezelfde (eenmalig vastgelegde) informatie.

Binnen Reinier Haga Groep (RHG) hebben wij te maken met de regio’s Haaglanden, Zoetermeer en Delft/Westland. De organisatiegraad in Zoetermeer is sterk, mede door een uitstekende samen- werking met SGZ, Stichting Georganiseerde eerstelijnszorg Zoetermeer. Het verzorgingsgebied van Delft en Zoetermeer is relatief overzichtelijk. Gemeenten en alle zorgpartners kunnen elkaar gemakkelijk vinden. Binnen regio Den Haag
 
hoge segmentatie, grote gezondheidsverschillen en veel meer culturele diversiteit. Een andere uitdaging voor alle drie de regio’s is de samenwerking met meerdere zorgverzekeraars. Voor het succes van JZOJP moeten ook zij meegaan in regionalisering. Om sneller te leren en te innoveren, werken we binnen RHG bijvoorbeeld regio-overstijgend samen met e-health. Dankzij innovatieve ICT-toepassingen kun je meer patiënten zorg thuis bieden.

In Delft loopt de pilot telemonitoring van COPD- patiënten, in Den Haag een voor patiënten met hartfalen. We willen meer binnen RHG, maar dit moet ook financieel passen. Dit vergt ook een ander beloningssysteem, want van het bestaande (volgens de DBC’s) gaan geen prikkels uit. Het HagaZiekenhuis kent inmiddels meerjarenafspraken, voor Delft en Zoetermeer gelden nog afspraken voor één jaar. Daarbij gaan transitiekosten voor de baten uit, dus zouden de zorgverzekeraars actiever moeten meebewegen. Er moet immers voor ziekenhuizen ook ruimte blijven bestaan om te investeren in opleiding, onderzoek en innovatie. Valt die impuls weg, dan komt dit de kwaliteit van de zorg niet ten goede.”

Bron: Dit artikel is gepubliceerd in het magazine NVZ effect, editie zomer 2019