“Uit de waan van de dag kijk je met een andere blik”

Rosalie Klinkhamer is manager Allianties in het Flevoziekenhuis. Afgelopen maart sloot ze de leergang JuMP Ahead af. Het contact met de deelnemers, delen van ervaringen en inspirerende voorbeelden deden haar anders nadenken over de dagelijkse materie: “Ik heb veel geleerd van andere ziekenhuizen.” Hoe gaat het er aan toe in het Flevoziekenhuis?

Rosalie Klinkhamer, manager Allianties Flevoziekenhuis

Klinkhamer is verantwoordelijk voor de strategische samenwerking tussen ziekenhuizen en de eerste- en derdelijnszorg voor de juiste zorg op de juiste plek: “De artsen gaan over de inhoud; ik over het maken van goede afspraken. Vanuit het Flevoziekenhuis faciliteer ik dat door de boel goed af te stemmen. Zoals bij de samenwerking ‘Almere Durft’ met Zorggroep Almere en de ReHa, waar alle Almeerse huisartsen deel van uitmaken. En ook met het Amsterdam UMC. Patiënten vanuit de derde lijn komen voor tweedelijnszorg naar het Flevoziekenhuis. Zo zien we hier veel oncologisch patiënten vanuit het Amsterdam UMC voor operaties of chemotherapie. Zij zijn hier sneller aan de beurt en in het Amsterdam UMC levert dat weer capaciteit op voor complexere zorg.”

Brugartsen in het UMC

Als treffend voorbeeld van de juiste zorg op de juiste plek noemt Klinkhamer zonder twijfel: “‘Brugartsen’. Dat zijn artsen die vanuit het Flevoziekenhuis een aantal dagdelen per week eveneens een aanstelling in het Amsterdam UMC hebben. Daar vragen ze patiënten die ook in Almere terecht kunnen, met ze mee te gaan. Het voordeel is dat patiënten sneller worden behandeld door een vertrouwd gezicht. En dat vertrouwde gezicht kan op zijn beurt weer in een academische wereld werken. Daar ziet hij andere patiënten en doet ander werk, dat maakt het heel aantrekkelijk.”

Gerustgesteld door arts

Een ander voorbeeld: Almere is een jonge stad met een snel vergrijzende populatie; er is sprake van een toenemende zorgvraag. Klinkhamer mijmert: “Hoe kunnen we de zorg toegankelijk houden? Er is nu al onvoldoende zorgpersoneel. We kunnen ook niet zomaar zorgvragen bij de huisartsen neerleggen, die zijn al overbelast. Dus gaan we in het Flevoziekenhuis op zoek naar andere manieren van zorg verlenen, zoals e-health. En voor bepaalde diagnoses maken we korte, begrijpelijke filmpjes, bijvoorbeeld voor patiënten met slikklachten. Met die filmpjes worden ze thuis door een medisch specialist geïnstrueerd en hoeven ze niet speciaal naar het ziekenhuis te komen om gerustgesteld te worden.”

Minder verwijzingen

Vooruit, nóg een voorbeeld: “Meekijkconsulten, waarmee huisartsen niet-spoedeisende medische vragen digitaal kunnen voorleggen aan onze medisch specialisten. Dat kan ook een foto van een verdacht plekje zijn die een huisarts naar een van onze dermatologen stuurt. Hij of zij krijgt meestal binnen één dag antwoord. 

Het bijzondere is: al onze vakgroepen doen mee. In twee jaar tijd hebben we bijna 10.000 meekijkconsulten gedaan. En het werkt. Bij de afdeling Nefrologie werd 80% van de meekijkconsulten in de negentig daaropvolgende dagen niet opgevolgd door een polikliniekbezoek. Bij Dermatologie was dat 60%, op basis van toegestuurde foto’s. Het scheelt echt heel veel tijd en verwijzingen.” 

De tent moet open blijven

Het is helaas niet alleen maar rozengeur en maneschijn, het Flevoziekenhuis kent ook uitdagingen. “Ja: duurzame financiering van zorginnovaties”, zegt Klinkhamer stellig. “Sommige zaken zijn niet te declareren. Zo investeren we in telemonitoring en maken meer kosten, terwijl we hierdoor minder zorg leveren en dus minder inkomsten hebben. Ik denk dat veel ziekenhuizen hiermee kampen.” Klinkhamer gaat verder: “Neem onze KNO-artsen, die zijn heel vooruitstrevend. Ze zijn terughoudend in het plaatsen van buisjes en laten de patiënt daarin een goede afweging maken door ze heel goed te informeren. Vaak wordt dan afgezien van een operatie. Het gevolg is minder productie, maar ondertussen zijn die artsen wel veel tijd kwijt aan het informeren van patiënten. Hiervoor moet passende financiering komen. De tent moet wel open kunnen blijven!”

In hetzelfde schuitje

Ondanks dat ze goed op dreef is, besloot Klinkhamer de leergang Jump Ahead te volgen, om nog meer te leren over de juiste zorg op de juiste plek. Afgelopen maart rondde ze die af. Klinkhamer: “Ik heb er heel veel aan gehad. Omdat je even uit de waan van de dag bent, heb je tijd om na te denken over de dagelijkse materie. Je gaat daardoor met een andere blik naar de zaken kijken.” Ze vervolgt: “Je merkt ook dat alle deelnemers in hetzelfde schuitje zitten. Alleen heeft iedereen zijn eigen ‘couleur locale’ en eigen ideeën. Dus overal pak je wat van mee.” 

En dan, overtuigd: “Ik kan iedereen zo’n leergang aanraden. Niet alleen omdat het ontzettend nuttig is om ervaringen te delen, inspirerende voorbeelden te horen en concrete tips te krijgen, het is ook goed voor je netwerk. We hebben nog steeds contact, we stellen elkaar vragen, geven tips, leren van elkaar. Binnenkort houden we zelfs een reünie!”

Leergang JuMP Ahead

In oktober start een nieuwe leergang JuMP Ahead. Deze is bedoeld voor programmamanagers, projectleiders, netwerkcoördinatoren of ketenregisseurs die verantwoordelijk zijn voor het agenderen, faciliteren én regisseren van de JZOJP-ambities. De leergang bestaat uit 4,5 contactdagen. Als de coronamaatregelen het toelaten, vindt de leergang op locatie plaats.

Wil je meedoen? Schrijf je dan snel in, er zijn nog een paar plekken beschikbaar. Klik hier voor het volledige programma en om je aan te melden.