Jaaroverzicht 2021

Regionale samenwerking, meer aandacht voor preventie, samen optrekken met landelijke partners en gerichte activiteiten voor de bekostiging van Juiste zorg op de juiste plek. Ook in 2021 zat JuMP niet stil. Nieuwsgierig wat JuMP in 2021 heeft bereikt? Bekijk het jaaroverzicht.

Netwerk JuMP: oude en nieuwe gezichten

Het team van JuMP is in 2021 vernieuwd, maar onze inspanningen zijn gebleven. Toekomstbestendige medisch specialistische zorg, waarbij de patiënt de juiste zorg krijgt op de plek en manier die het beste bij hem past. Ook in ons netwerk zien we bekende én nieuwe gezichten. Er zijn nu 307 contacten lid van de groep JuMP op NVZ Kennisnet, we hebben we 152 contactpersonen bij de NVZ-lidinstellingen, een actieve klankbordgroep, en 258 abonnees op de wekelijkse JuMP nieuwsbrief.

Some alt text goes here

Meer aandacht voor preventie

JuMP gaat niet alleen over het verplaatsen of anders inrichten van zorg, maar ook over het voorkomen van zorg. In 2021 zijn we ons meer gaan richten op preventie, als integraal onderdeel van de regionale samenwerking. Zo hebben we de preventie-podcast, en stuurden we samen met Actiz, de Nederlandse ggz en de LHV een oproep voor meer samenwerking tussen sociaal domein en de zorgsector.

Some alt text goes here

Van maatschappelijke businesscase tot facultatieve prestaties

De zorg anders inrichten, dat is één. Maar hoe zorgen we voor passende bekostiging? En hoe zit het met de betaalbaarheid, als zorg thuis wordt geleverd in plaats van in het ziekenhuis? JuMP deelde tijdens de bijeenkomst op 30 september de eerste ervaringen met de maatschappelijke businesscase die we opstellen met het Bravis ziekenhuis voor thuisdialyse. Ook spraken we de Nederlandse Zorgautoriteit over de mogelijkheden van de facultatieve prestatie voor nieuwe vormen van zorg, zoals telebegeleiding.

Some alt text goes here

Regionale samenwerking aan bod tijdens de leergang JuMP Ahead

Rode draad tijdens de leergang JuMP Ahead? Hoe geef ik vorm aan de regionale samenwerking. Eén van de deelnemers vertelt hoe het Flevoziekenhuis werkt aan Juiste zorg op de juiste plek. Inmiddels is de tweede leergang JuMP Ahead alweer bijna afgelopen. Komend voorjaar kun je je opnieuw aanmelden voor deze inspirerende vijfdaagse leergang.

Some alt text goes here

Samenwerken met partners

Uit de JuMP-scan van 2021 blijkt: ziekenhuizen en categorale instellingen werken met steeds meer partners samen in de regio. 11% heeft inmiddels een regioplan opgesteld, en 54% is hiermee bezig. Werk jij met (nieuwe) partners samen aan een gezamenlijke regio-opgave, en zoek je een nieuwe invalshoek om elkaars belangen te verkennen? Speel dan de serious game die JuMP samen met andere zorgpartijen heeft ontwikkeld. 

Some alt text goes here

Factsheets en implementatiekaarten

Telebegeleiding en netwerkzorg namen tijdens het tweede Coronajaar een ongekende vlucht. Zo bieden ziekenhuizen zorg thuis aan Covidpatiënten. Om de opschaling van telebegeleiding te vergroten ontwikkelden we samen met de Federatie Medisch Specialisten nieuwe implementatiekaarten voor telebegeleiding bij hartfalen en telebegeleiding bij COPD. Ook is er een nieuwe factsheet gemaakt over registreerbare zorgactiviteiten, en is de factsheet financiering geüpdatet.

Some alt text goes here

Op naar volgend jaar

2022 is het laatste jaar van het programma JuMP. Maar we zijn nog niet klaar! In januari zien we je graag op het webinar Samenwerken in de keten, dat we samen organiseren met Actiz. En we zijn benieuwd naar de resultaten van de maatschappelijke businesscase. JuMP jij ook door in 2022? Abonneer je op onze nieuwsbrief, dan ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Bedankt voor al je input, suggesties en inspirerende voorbeelden die we van je hebben ontvangen. Heb je nog meer ideeën hoe de NVZ de komende jaren kan ondersteunen bij Juiste zorg op de juiste plek? Neem contact met ons op via info@zorgvoorjump.nl. Happy new JuMP year!

Some alt text goes here