Totaalplaatjes, geld, datagoudmijnen en meer tijdens online kennissessie 'JuMP in beeld'

Het was volle bak tijdens de online kennissessie ‘JuMP in beeld’. Bijna 50 deelnemers kwamen luisteren naar én vertellen over de Juiste zorg op de juiste plek. Van het inzetten van data tot strategische driehoeken en zelfs een korte bespiegeling op de ietwat filosofische vraag hoe je kwaliteit van leven uitdrukt in euro’s.

Ziekenhuis Rivierenland kwam als het beste jongetje van de klas uit de JuMP-scan. Daarom kwamen coördinator Connect/Transmurale Zorg (a.i.) Nathalie Koopman en strategisch beleidsadviseur Sanne Boersma van Rivierenland vertellen over hun ervaringen. Ze trapten de bijeenkomst af met inspirerende verhalen over Positieve gezondheid, sandwichcursussen en samen optrekken in de regio.

De patiënt bovenaan

“Wij werken met een zogenoemde strategische driehoek”, vertelt Boersma terwijl ze een kleurige pyramide toont met in de top het woord ‘Patiënt’. “Die staat bij ons bewust bovenaan. Want de patiënt, daar gaat het om in Ziekenhuis Rivierenland, daarvoor zijn wij op aard.” Onder de patiënt prijkt ‘Positieve gezondheid’. Boersma: “Die hebben we gesplitst in 2 stromen: Thuis als het kan en Samen Beslissen, bekend van de campagne. De eerste nam een vlucht door Covid in de vorm van beeldbellen. Deze manier van communiceren willen we graag behouden. Verder zijn we bezig met telemonitoring op het gebied van hartfalen. Maar we doen meer, bijvoorbeeld op het gebied van regionale samenwerking.”

Sandwichcursussen en borrels

Collega Nathalie Koopman haakt aan: “Rivierenland doet haar naam eer aan, gelegen tussen water en snelwegen. Daar zoeken we verbinding met professionals die dagelijks op de werkvloer staan: huisartsen, Verpleeg- Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT), de zorgverzekeraar en GGZ. Want we moeten het samen doen, niemand kan het alleen. Met zogenaamde sandwichcursussen dragen we kennis en expertise over; tijdens de borrel leren we elkaar beter kennen. Zo kunnen we elkaar makkelijk aanspreken.”

Keuzes maken met de verzekeraar

Ook de zorgverzekeraar wordt actief gevraagd voor deze bijeenkomsten. Koopman: “Menzis speelt een actieve rol, dat vragen we ook van ze. En ja, we hebben het ook over betaaltitels want het gaat natuurlijk ook over geld. Financieel gezond blijven is een vraagstuk waar veel ziekenhuizen mee kampen. We nemen de verzekeraar mee in ons gedachtegoed. Zo kunnen we samen keuzes maken op basis van informatie, bijvoorbeeld aan de hand van ons meerjarenbeleidsplan. Dat helpt.”

Maatschappelijke businesscase

Geld dus. Daar hebben Wouter de Boer, beleidsadviseur bij de NVZ en Erny Korsmit, adviseur netwerkzorg bij Bravis Ziekenhuis ook het een en ander over te melden, geïllustreerd met een maatschappelijke business case. De insteek: geld uitgeven aan zorg bij de patiënt thuis of dichtbij huis levert financieel niet altijd iets op voor de eigen instelling, maar maatschappelijk wél. Zoals een bloedtransfusie die door een bevoegde thuiszorgmedewerker bij de patiënt thuis wordt uitgevoerd in plaats van in het ziekenhuis. De Boer schetst: “Thuis zorg krijgen, in de eigen omgeving, is voor de patiënt veel fijner dan in een ziekenhuis. Alleen is de gangbare gedachtegang: 1 verpleegkundige op 1 patiënt thuis, dat is te duur! In het ziekenhuis kan diezelfde verpleegkundige 3 patiënten tegelijk verzorgen.”

Het totaalplaatje

“Uit onderzoek waarin de economische waarde tegen de maatschappelijke werd afgezet, blijkt: een patiënt die thuis nierdialyse krijgt, wordt minder vaak opgenomen, knapt sneller op en komt eerder in aanmerking voor een niertransplantatie en dus terugkeer in de maatschappij”, licht Korsmit toe. De Boer vult aan: “We maken gebruik van SROI-methodiek; Social Return on Investment. Daarbij stellen we de vraag: als ik 1 euro investeer, wat levert dat dan maatschappelijk op? Uit onze maatschappelijke businesscase blijkt dat 1 euro 4,70 euro oplevert. Het gaat dan om besparingen voor de verzekeraar en gemeente én een hogere kwaliteit van leven voor de patiënt. Je moet naar het totaalplaatje kijken. Tijd speelt daarbij ook een rol. Onze SROI loopt over 5 jaar, omdat de maatschappelijke waarde zich niet altijd binnen een jaar uitbetaalt, maar vaak pas na 2 à 3 jaar.”

Liever naar de markt

Niet iedereen is overtuigd; een deelnemer vraagt: “Hoe bereken je die kosten? Het gaat om subjectieve waarden die niet in geld zijn uit te drukken. Daarnaast verdien je de investering terug op een ander domein dan waar je de kosten maakt.” Korsmit knikt: “Dat klopt. Een patiënt gaat waarschijnlijk liever met zijn kleinkind naar het park of met vriendinnen naar de markt dan dat hij constant heen en weer moet naar het ziekenhuis.” De Boer vult aan: “Dit is dan ook het meest complexe van deze methodiek: wat kost kwaliteit van leven?”

Data als goudmijn

We blijven bij de cijfers met de presentatie ‘Let’s talk numbers’ van projectleider informatieproducten Rani Piarelal van Dutch Hospital Data (DHD). Met sprekende data-voorbeelden maakt Piarelal de effecten van interventies inzichtelijk. De voorbeelden zijn ontstaan uit de patiëntenmonitor en het verwijsgedrag van huisartsen uit het DHD-dashboard. Uit een rondvraag blijkt dat nog weinig NVZ-leden gebruikmaken van deze informatiegoudmijn die beschikbaar wordt gesteld door DHD. En dat is jammer. Data biedt een schat aan informatie. “Maar dan moet je wel de juiste filters gebruiken, weten waar de data te vinden zijn en hoe je ze interpreteert en analyseert”, legt Piarelal uit. “Het DHD-Dashboard toont benchmark-data waarin jouw eigen ziekenhuisdata weergegeven worden en naast de data van de peergroup worden gelegd. De benchmark-data zijn anoniem en gegroepeerd. Zo kan je verkoopprijzen vergelijken met de gemiddelde prijs van alle umc’s, topklinische huizen en algemene ziekenhuizen.”

Onder de indruk van alle informatie, inspiratie en niet te vergeten kennis, sluit JuMP-programmamanager Miranda Kingma de kennissessie af. Ze bedankt de deelnemers voor alle input en spreekt de hoop uit dat de volgende sessie niet online, maar live plaatsvindt.