Samenwerking sociaal domein en zorgsector ook noodzakelijk voor preventie

De eerstelijns-, tweedelijns- en langdurige zorg zien veel cliënten met zorgvragen waarachter vaak andere vraagstukken schuilgaan. Denk aan eenzaamheid, slechte huisvesting, laaggeletterdheid of werkloosheid. Voor het bieden van juiste zorg op de juiste plek, is daarom een brede regionale samenwerking nodig. Dit geldt ook voor preventie.

Voorkomen van zorg

Preventie gaat over het voorkomen en verminderen van (zwaardere) zorg. Onder andere door het bevorderen van een gezonde leefstijl. Samenwerking in de keten van sociaal domein, eerstelijns-, tweedelijns- en langdurige zorg is hierbij noodzakelijk.

Integrale langetermijnvisie

De NVZ heeft daarom samen met Actiz, de Nederlandse ggz en de LHV een oproep gestuurd naar de politiek om een integrale langetermijnvisie op te stellen voor zorg én welzijn, samen met relevante zorgorganisaties en gemeenten. Dit om versnippering van preventie-initiatieven te voorkomen.

Lees de paper die de beroeps- en brancheverenigingen aan de Tweede Kamer stuurden (pdf).