NVZ-leden werken met meer partners samen aan juiste zorg op de juiste plek

Leden van de NVZ zetten belangrijke stappen op het gebied van juiste zorg op de juiste plek. Dat blijkt uit de resultaten van de JuMP-scan (pdf) die is uitgezet onder de leden van de NVZ. Dat doen zij steeds vaker met partners in de regio, zoals verpleeg-, verzorg- en thuiszorginstellingen (VVT) en huisartsen. Opvallend is de sterk toegenomen samenwerking met GGZ-instellingen en ook gemeenten sluiten steeds vaker aan. Gezamenlijk geven zij vanuit een regiovisie vorm aan juiste zorg op de juiste plek, waarbij preventie ook een steeds belangrijker rol krijgt.  

Uitkomsten gestegen

De JuMP-scan is voor de derde keer uitgezet onder leden van de NVZ. 63 leden hebben de scan ingevuld. Met de JuMP-scan kunnen zorginstellingen meten welke thema’s goed zijn geïmplementeerd, en waar mogelijkheden liggen om juiste zorg op de juiste plek te versnellen. Op vrijwel alle thema’s zijn de resultaten gestegen ten opzichte van vorig jaar. 

Juiste zorg op de juiste plek is steeds meer verankerd in de organisatie van NVZ-leden. Zo geeft driekwart van de respondenten aan dat de ambities voor juiste zorg op de juiste plek zijn opgenomen in de organisatiestrategie. Met juiste zorg op de juiste plek zorgen ziekenhuizen en categorale instellingen dat patiënten ook in de toekomst kwalitatief goede en betaalbare zorg blijven krijgen, op de plek en manier die het beste bij de patiënt past.

Hoge prioriteit aan regiovisie

Om de goede samenwerking in de regio te verzilveren, maken ziekenhuizen samen met zorgverzekeraars en andere aanbieders van zorg en welzijn regioplannen. Welke zorgvraag ligt er op tafel en hoe moet het zorgaanbod er in de komende jaren uitzien? De manier waarop en het tempo waarin dit gebeurt, verschilt per regio. In een aantal regio’s is al een concrete regio-aanpak opgesteld, anderen bevinden zich nog in de analyse- of prioriteringsfase.  

Preventie

In de scan is voor het eerst gevraagd naar de activiteiten en samenwerking op het gebied van preventie. Preventie is van groot belang voor het vraagstuk juiste zorg op de juiste plek. Vaak spreken we over primaire preventie, het voorkómen van zorg. Maar heel belangrijk is ook het vroegtijdig opsporen van ziekte (secundaire preventie) en interventies gericht op sneller herstel of voorkómen van herhaling van ziekte (tertiaire preventie).

Voor preventie is samenwerking in de regio van belang. Preventie is voor veel leden onderwerp van gesprek in multidisciplinaire overleggen in de regio. Meer en meer krijgen zij zicht op de noodzakelijke preventie-interventies en ontwikkelen zij hier specifieke activiteiten voor. 

Programma JuMP

De NVZ ondersteunt de leden met het versnellen van juiste zorg op de juiste plek met het programma JuMP. Kijk op de pagina 'Aan de slag' voor goede voorbeelden, en praktische tools om zelf aan de slag te gaan.

Bekijk de resultaten van de JuMP-scan (pdf).