Handvatten voor implementatie telebegeleiding bij hartfalen

Bij de behandeling van patiënten met hartfalen wordt steeds vaker telebegeleiding ingezet. Cardiologen en verpleegkundig specialisten monitoren hun patiënten op afstand waardoor ziekenhuisbezoeken en opnames voorkomen worden. De NVZ heeft de ambitie om te komen tot 25% minder fysieke polikliniekbezoeken. Telebegeleiding draagt hieraan bij. De nieuwe implementatiekaart Telebegeleiding Hartfalen helpt om deze vorm van zorg succesvol in het ziekenhuis te implementeren.

Aanpak, tips en praktische info

Telebegeleiding blijkt effectief bij stabiele hartfalenpatiënten, maar ook bij bijvoorbeeld patiënten waarbij de medicatie nog moet worden ingesteld na een ziekenhuisopname. De implementatiekaart beantwoordt vragen als ‘hoe organiseer je telebegeleiding?’, ‘wat is de tijdsinvestering?’, ‘wat betekent dit voor de ICT?’ en ‘hoe wordt het gefinancierd?’. Daarnaast bevat het document concrete tips, voorbeelden en verwijzingen naar andere praktische documenten en websites. 

Implementatiekaart

De implementatiekaart Telebegeleiding hartfalen is ontwikkeld door de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, de Federatie Medisch Specialisten, Nederlandse Vereniging voor Cardiologie, het Vliegwiel voor digitale innovatie in de zorg, de Harteraad en de Patiëntenfederatie.

Bekijk de implementatiekaart

Aan de slag met implementatiekaarten

Een implementatiekaart biedt handvatten om bewezen effectieve vormen van netwerkzorg of digitale zorg in de eigen instelling te implementeren. De kaarten zijn een initiatief van de NVZ en de FMS, en zijn ontwikkeld met de betrokken wetenschappelijke vereniging.