Implementatiekaart 'Van spreekkamer naar leefstijlinterventie'

Een gezonde leefstijl kan ziektes, complicaties of medicijngebruik voorkomen of verminderen. Medisch specialisten en verpleegkundigen hebben vaak goed zicht op verbetermogelijkheden in leefstijl, en kunnen een patiënt motiveren om met hun leefstijl aan de slag te gaan. Maar hoe organiseer je dat de patiënt bij de juiste vervolghulp terecht komt? In de implementatiekaart 'Van spreekkamer naar leefstijlinterventie' geven de Federatie Medisch Specialisten (FMS) en de NVZ handvatten voor het inrichten van een ‘sociaal netwerk’ van zorgverleners rond het ziekenhuis. 

Slim doorverwijzen naar de juiste zorg 

Zorgverleners in het ziekenhuis kunnen mogelijkheden voor leefstijlverbeteringen bij patiënten signaleren en agenderen. De daadwerkelijke begeleiding voor leefstijlverbetering ligt vaak buiten het ziekenhuis. Een directe doorverwijzing naar een collega met de juiste expertise vergroot de kans dat de patiënt ook daadwerkelijk aan de slag kan met leefstijl, en draagt zo bij aan juiste zorg op de juiste plek. Om dit te realiseren is het belangrijk om goed in kaart te brengen op welk moment in het zorgpad doorverwijzing wenselijk is, en hoe dit er in de praktijk uitziet. 

Voorbeelden uit de praktijk 

De implementatiekaart beschrijft welke stappen nodig zijn om een sociaal netwerk te bouwen. Hiervoor zijn verschillende voorbeelden uit de praktijk gebruikt. Bijvoorbeeld:

Patiënten worden verwezen naar de juiste hulp, vaak dichter bij huis.  

Samenwerking in de regio 

De rode draad uit de voorbeelden is samenwerking binnen en buiten het ziekenhuis. Dit is nodig om goede verwijsmogelijkheden te organiseren. Vaak worden hiervoor multidisciplinaire projectteams opgestart. Verwijzen heeft ook gevolgen voor het werk van verschillende medewerkers, bijvoorbeeld op de polikliniek. Soms ontstaan nieuwe rollen, zodat de patiënt via een warme overdracht naar de juiste zorgverlener begeleid wordt. De stoppen-met-roken-consulent is hier een voorbeeld van. 

Implementatiekaarten geven praktische handvatten

Een implementatiekaart geeft praktische handvatten om bewezen succesvolle voorbeelden van juiste zorg op de juiste plek te implementeren in de eigen praktijk. De kaarten zijn een initiatief van de Federatie Medisch Specialisten en de NVZ, en worden opgesteld in samenwerking met de betrokken wetenschappelijke vereniging of op basis van voorbeelden uit de praktijk. Er zijn inmiddels meerdere implementatiekaarten opgesteld, bijvoorbeeld voor telemonitoring bij IBD, hartfalen en COPD en netwerkzorg bij hartfalen. De implementatiekaart Netwerk: Van spreekkamer naar leefstijlinterventie geeft handvatten voor het inrichten van een sociaal netwerk voor leefstijlbegeleiding.