JuMP-scan

Heb jij in beeld waar jouw organisatie staat met de juiste zorg op de juiste plek? Weet jij hoe de organisatie zich verhoudt tot het landelijk gemiddelde? Wil je weten aan welke bouwstenen je nog meer aandacht zou kunnen besteden? Peil je organisatie met de JuMP-scan!

Wat is de JuMP-scan

Met de JuMP-scan kun je via een paar eenvoudige vragen een peilstok in de organisatie steken en bepalen hoe ver jouw organisatie is met de beweging naar de juiste zorg op de juiste plek. De focus in de JuMP-scan ligt op de randvoorwaarden die nodig zijn om deze verandering succesvol te doorlopen, zoals de mate van betrokkenheid binnen en buiten de organisatie, het op orde hebben van de financiering of ICT.

De uitkomst wordt weergegeven in een illustratieve spinnenwebgrafiek. Zo zie je snel hoe ver de organisatie is op de afzonderlijke assen van verandering en waar nog kansen voor verbetering liggen. Je kunt ook eenvoudig je eigen organisatie benchmarken met andere vergelijkbare organisaties. Tot slot geeft de JuMP-scan een goed praatplaatje om het gesprek aan te gaan binnen je organisatie.

Voor wie

De JuMP-scan is bedoeld voor zorgprofessionals die bezig zijn met de organisatie van juiste zorg op de juiste plek. Je kunt de scan zo vaak gebruiken als je wil.

Jaarlijks wordt de JuMP-scan ingevuld door de raad van bestuur, het bestuur vereniging medische staf en de programmamanager JZOJP. Het is belangrijk om dit gezamenlijk in te vullen om tot een gedeelde visie op de beweging naar ‘de juiste zorg op de juiste plek’ te komen.

Resultaten april 2019

In april 2019 is de JuMP-scan aangeboden aan alle leden van de NVZ voor een eerste meting. Met de Op die manier kan de NVZ het programma JuMP nog beter afstemmen op de wensen van de leden. De deelnemers aan de JuMP-scan hebben een factsheet ontvangen over hun eigen resultaat. De NVZ gebruikt de resultaten van de nulmeting om samen met de leden verder te werken aan juiste zorg op de juiste plek. Deelnemers aan de nulmeting hebben een factsheet ontvangen met hun eigen resultaten.

Bekijk hier de toelichting op de resultaten, door Arno Timmermans (voorzitter rvb Dijklander Ziekenhuis en bestuurslid NVZ):

Zelf aan de slag

De scan is beschikbaar op deze website voor eigen gebruik. Je kunt de JuMP-scan intern gebruiken om de voortgang te monitoren, het gesprek aan te gaan binnen de medische staf of op afdelingen. De uitkomsten van de scan sluiten aan op de tools op deze website (zie Stroomversnellers). Op deze manier werkt de scan als startpunt voor je activiteiten.