Leiderschap

Eén van de belangrijkste lessen is dat de beweging naar ‘juiste zorg op de juiste plek’ (JZOJP) niet vanzelf op gang komt. Dit vraagt om stevig leiderschap en een zichtbaar leidende voorbeeldrol, die anderen binnen én buiten de organisatie inspireert om de beoogde ambities daadwerkelijk in praktijk te brengen.

Wij ontmoeten elkaar in de regio, maar hebben (nog) geen gestructureerde samenwerking in het kader van JZOJP
Wij bespreken op dit moment hoe de inrichting van onze regionale samenwerking aan JZOJP vorm moet krijgen
Wij werken met een aantal regiopartners gestructureerd samen aan JZOJP (‘coalition of the willing’)
Wij werken met alle relevante regiopartners gestructureerd samen aan JZOJP (‘whole system in the room’)
1 t/m 4