Jaaroverzicht 2019

JuMP is eind 2018 van start gegaan, dat betekent dat 2019 het eerste echte jaar is van het programma Juiste Medisch Specialistische Zorg voor de Patiënt. Met JuMP werken ziekenhuizen en revalidatie-instellingen samen aan Juiste Zorg op de Juiste Plek. Nieuwsgierig wat JuMP in 2019 heeft bereikt? Bekijk het jaaroverzicht.

Netwerk JuMP in een jaar flink gegroeid

Eén van de doelstellingen van JuMP is het delen van kennis en informatie. Daarvoor is een groot en actief netwerk nodig. Inmiddels zijn er 128 contactpersonen van NVZ-lidinstellingen aangesloten op JuMP, en zijn 270 mensen lid van de werkgroep JuMP op NVZ Kennisnet. Een aantal contactpersonen neemt deel aan de klankbordgroep JuMP, en denkt en werkt actief mee aan de koers en producten van JuMP.

Some alt text goes here

De basis: bouwstenen en stroomversnellers

De basis van JuMP bestaat uit een model met acht bouwstenen: dit zijn acht thema’s die van belang zijn voor het ontwikkelen van Juiste Zorg op de Juiste Plek. Voor elke bouwsteen is in kaart gebracht hoe voorlopers op het gebied van JZOJP dit thema vormgeven. Hoe hebben zij de organisatie of regio in beweging gekregen? Wat zijn de succesfactoren uit de praktijk? Deze lessons learned van collega-instellingen, zijn samengevat in veertien stroomversnellers

Some alt text goes here

JuMP-scan: peilstok in de organisatie

Met de JuMP-scan breng je als organisatie in kaart welke bouwstenen in de organisatie goed zijn georganiseerd, en waar ruimte is voor ontwikkeling. In 2019 hebben 62 NVZ-leden de scan ingevuld, waaronder 50 ziekenhuizen. Alle deelnemers kregen een individuele rapportage. De landelijke resultaten boden waardevolle informatie voor het programma JuMP. Zo bleek dat de regionale samenwerking al aardig op gang komt, betrokkenheid van verpleegkundigen en patiënten nog achter bleef en dat elektronische gegevensuitwisseling veelal werd opgelost met work-arounds. Bekijk de video voor een korte samenvatting.

Some alt text goes here

Ontmoetingen tijdens bijeenkomsten

In 2019 heeft JuMP veel bijeenkomsten georganiseerd. In maart, juni, september en november voor de contactpersonen, om te praten over de bouwstenen en stroomversnellers van JuMP, elkaar te leren kennen via speed dates, te discussiëren over actuele thema’s of om inspiratie op te doen voor Juiste Zorg op de Juiste Plek. In april bespraken bestuurders en stakeholders tijdens een netwerkdiner over de balans tussen JZOJP en de organisatiekosten. Tijdens twee masterclasses in februari en oktober lieten bestuurders zich inspireren. De best bezocht bijeenkomst was in september: 115 mensen waren aanwezig bij de bijeenkomst van JuMP en Zorgverzekeraars Nederland.
 

Some alt text goes here

Samenwerking in de zorg

Juiste Zorg op de Juiste Plek gaat over samenwerking in de zorg, daarom was JuMP te vinden op verschillende conferenties van andere organisaties. Van het congres Netwerkgeneeskunde van de FMS tot de tweedaagse voor bestuurders van InEen. Ook inhoudelijk is veel gesproken en samengewerkt om activiteiten op elkaar te laten aansluiten. JuMP werkte in 2019 onder andere samen met VWS, FMS, Actiz, InEen, RIVM, LHV, NZa, ZN, NFU en Doen of laten, Patiëntenfederatie en Vliegwiel, ACM, SAZ en Beter Dichtbij, V&VN en GGD GHOR. Een voorbeeld is de Versnellingsagenda, voor het realiseren van juiste zorg op de juiste plek voor vier aandoeningen. Ook ging JuMP bij veel NVZ-leden op werkbezoek om goede initiatieven op te halen en te horen waar de kansen liggen.

Some alt text goes here

Zorg voor JuMP online en offline

Er is veel informatie te vinden over Juiste Zorg op de Juiste Plek. Waar vind je praktische informatie, en hoe houd je overzicht? Sinds februari heeft JuMP een eigen website www.zorgvoorjump.nl. Hierop staan niet alleen de producten van JuMP, maar ook informatie en doorverwijzingen naar andere goede initiatieven en mooie verhalen van contactpersonen en bestuurders over hoe zij werken aan Juiste Zorg op de Juiste Plek. Liever op papier lezen? In juli 2019 verscheen het magazine NVZ Effect, met daarin vijf praktijkverhalen van klankbordgroepleden over Juiste Zorg op de Juiste Plek.

Some alt text goes here

JuMP in 2020

In het komende jaar staan alweer verschillende activiteiten op stapel. Zo wordt in januari voor de tweede maal de JuMP-scan uitgezet. En organiseren we in maart de eerste bijeenkomsten voor contactpersonen. Houd de website, LinkedIn en Kennisnet in de gaten voor alle informatie. JuMP jij met ons mee?

Some alt text goes here