Website Regiobeeld.nl vernieuwd

De website Regiobeeld.nl helpt zorgaanbieders, verzekeraars en gemeenten bij het in kaart brengen van de huidige en toekomstige zorgbehoefte en het huidige zorgaanbod in gemeenten en regio’s. Dat maakt het een goed hulpmiddel bij het opstellen van een gezamenlijk regiobeeld of regiovisie. Regiobeeld.nl is eind januari vernieuwd en uitgebreid.

Nieuwe opties voor regio-indeling

Op Regiobeeld.nl vind je de meest recente prognoses op het gebied van bevolkingsontwikkeling, zorgvraag, zorgaanbod, leefstijl & gezondheid en sociale omgeving. Er zijn verschillende nieuwe opties toegevoegd aan de site. Zo kun je nu voor verpleegcapaciteit per regio de huidige en toekomstige vraag naar zorgzwaartepakket inzien. Ook zijn er meer mogelijkheden voor het indelen van de informatie per regio. Naast indeling op het niveau van gemeente en GGD-regio’s kun je een selectie maken op zorgkantoorregio’s en arbeidsmarktparticipatieregio’s.

In 2020 worden nog indicatoren over fysieke omgeving en eerstelijns indicatoren op aandoeningenniveau toegevoegd. Daarnaast is de wens om op Regiobeeld.nl meer wijk-gerichte indicatoren toe te voegen en overzichten te maken die voor de eindgebruik makkelijker toepasbaar zijn. 

Meer informatie

Regiobeeld.nl is ontwikkeld door het RIVM, in opdracht van het ministerie van VWS ter ondersteuning van het programma De Juiste Zorg op de Juiste Plek. Kijk op Regiobeeld.nl of ga naar de site van het RIVM voor meer informatie.

Aan de slag met regiovisie

Wil je meer weten over de bouwsteen Regiovisie? Ben je op zoek naar stroomversnellers hoe je zelf aan de slag kunt? Kijk op de pagina Regiovisie.