Webinar 1 oktober: Meer doen met digitale zorg

Om medisch-specialistische zorg van hoge kwaliteit te kunnen blijven bieden bij een toenemende zorgvraag, is het noodzakelijk om meer gebruik te maken van digitale oplossingen. Niet alleen als snelle oplossing tijdens piekbelasting, maar structureel. 

Tijdens de piek in de COVID-pandemie hebben we gezien dat het kan, nu is het zaak om digitale zorg blijvend op te nemen in de manier waarop we zorg verlenen. Wat is ervoor nodig om dit te realiseren? Wanneer is digitaal beter, en wanneer fysiek? Wat betekent dit voor patiënten en zorgverleners: zitten zij hier wel op te wachten? En maakt digitale zorg de zorg betaalbaarder of niet?

Om dieper in te gaan op deze vragen, en wat dit betekent voor Juiste zorg op de juiste plek, organiseren de NVZ-programma's JuMP en Digitale zorg op 1 oktober de webinar: ‘Meer doen met digitale zorg'.

Programma

Tijdens de webinar wordt een inkijkje gegeven in de ontwikkelingen rond digitale zorg op basis van de cijfers van DHD. Wat is het effect van de COVID-pandemie? Kunnen we op basis hiervan een ambitie uitspreken voor Digitale zorg en Juiste zorg op de juiste plek?

Vervolgens delen drie sprekers hun ervaring met digitale zorg in de praktijk. Aan het woord komen Mariëlle Romberg, MDL-arts in Zuyderland, Jan Gerard Maring, directeur Connected Care in Isala, en Merlijne Sonneveld, manager Innovatie bij de Amaris Zorggroep. 

Presentaties

Bekijk de presentaties van de webinar.