Vouchers voor opstellen regiobeeld nu beschikbaar

Het organiseren van de juiste zorg op de juiste plek begint bij een helder beeld van de regio: welke zorg is er in de toekomst nodig, en hoe kunnen we daarop anticiperen? Het ministerie van VWS ondersteunt zorgpartijen die aan de slag gaan met het opstellen van een regiobeeld met een subsidieregeling. De vouchers kunnen nu worden aangevraagd bij ZonMw.

Met behulp van een voucher kunnen regionale samenwerkingsverbanden expertise inhuren voor het verzamelen van data, en het in kaart brengen van de stand van zaken en toekomstige ontwikkelingen op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn in de regio. De subsidie bedraagt maximaal 10.000 euro, en kan tot 9 juli worden aangevraagd. Kijk op website van ZonMw voor meer informatie.

Naast financiële ondersteuning, heeft VWS een basisdataset laten ontwikkelen door het RIVM. Via de website www.regiobeeld.nl krijg je per gemeente inzicht in de huidige en toekomstige zorgbehoefte en zorgaanbod.

Themabijeenkomst JuMP

Meer weten over de dataset van het RIVM? Kom dan op 27 juni naar themabijeenkomst over Patiënt & populatie. De themabijeenkomst is alleen voor leden van de NVZ. Je kunt je nog aanmelden.