Versnellingsagenda voor vier aandoeningen gepubliceerd

Om snel resultaat te kunnen boeken met Juiste zorg op de juiste plek hebben de FMS, NVZ, NFU, ZKN, ZN, V&VN en de Patiëntenfederatie een versnellingsagenda opgesteld voor vier aandoeningen:pijn op de borst, perifeer arterieel vaatlijden, artrose van de knie en heup en röntgenfoto’s bij acute buikklachten. Dit zijn aandoeningen waarover de afgelopen jaren landelijk al afstemming is bereikt over wat juiste zorg is en hoe het zorgproces ingericht moet worden. De versnellingsagenda's zijn nu beschikbaar.

Per versnellingsagenda zijn acties geformuleerd die landelijk, in de regio of in het ziekenhuis kunnen worden opgepakt. De acties sluiten aan op het zorgpad dat een patiënt doorloopt. Zorgprofessionals, zorgverzekeraars, ziekenhuizen en patiëntenorganisatieskunnen direct met de versnellingsagenda's aan de slag om actiepunten uit te werken en in de praktijk toe te passen. Hiermee wordt een belangrijke stap gezet naar de juiste zorg op de juiste plek voor patiënten met deze aandoeningen.

Ga naar de Versnellingsagenda