Structurele bekostiging voor telemonitoring in 2023

De NZa heeft een update van het Wegwijzer bekostiging digitale zorg gepubliceerd. Daarin is onder meer beschreven dat telemonitoring met ingang van 2023 zelfstandig geregistreerd en gedeclareerd kan worden, zoals recent werd bekendgemaakt. Het ontbreken van een structurele prestatie werd als een belangrijke belemmering gezien voor de opschaling van telemonitoring. Bovendien stond het doelmatigheid in de weg, omdat er naast telemonitoring ook een poliklinisch consult vereist was.  

Juiste zorg op de juiste plek

Telemonitoring is erop gericht om de reguliere medisch-specialistische zorg te verminderen of te vervangen, meldt de NZa. Vaak gaat het om toepassingen die een fysiek bezoek vervangen in een regulier zorgpad, bijvoorbeeld bij chronische aandoeningen. Waarbij het steeds een beslissing van de patiënt en de arts of verpleegkundige samen moet zijn of ze gebruikmaken van digitale mogelijkheden. Met deze nieuwe prestatie wil de NZa bevorderen dat de juiste zorg op de juiste plek wordt geleverd. De NVZ is daar blij mee: de NVZ-programma’s Digitale zorg en JuMP stimuleren dat telemonitoring wordt ingezet om zorg dichtbij de patiënt te bieden.

Registreren

Ziekenhuizen, revalidatiecentra en categorale instellingen kunnen volgens de nieuwe bekostigingsregels per patiënt telemonitoring als zorgactiviteit maximaal één keer per 120 dagen registreren. Bij een patiënt met meerdere aandoeningen kan per aandoening worden geregistreerd. In de geactualiseerde wegwijzer en op de NZa-website is meer informatie over het gebruik van de nieuwe prestatie te vinden.

Implementatiekaarten

Ben je op zoek naar voorbeelden van telemonitoring? De NVZ ontwikkelde samen met de FMS een aantal implementatiekaarten. De implementatiekaarten geven stapsgewijs aan wat er nodig is om telemonitoring of andere vormen van netwerkzorg te implementeren. Zo zijn er kaarten beschikbaar voor telebegeleiding bij hartfalen, COPD en IBD.