Serious Game: spelenderwijs aan de slag met Juiste zorg op de juiste plek

Juiste zorg op de juiste plek vraagt om regionale samenwerking. Maar hoe ga je het gesprek aan met VVT-organisaties, ziekenhuizen, huisartsen, zorgverzekeraars en de gemeente in de regio? Wat kan je doen als de samenwerking minder goed verloopt? En hoe kan je regionale samenwerking een boost geven? Om antwoord te geven op deze vragen hebben zorgpartijen samen de Serious Game JZOJP ontwikkeld.

In de huid van een ander

Het spel laat partijen op basis van een herkenbare samenwerkingssituatie ervaren wat er gebeurt als er regionaal wordt samengewerkt. Daarvoor kruipen deelnemers in de huid van een ander. Zo gaan ze vanuit een ander perspectief met elkaar in gesprek. Het spel biedt inzicht in elkaars drijfveren en het ontstaan van bepaalde patronen en draagt zo bij aan wederzijds begrip.

Van ‘kennen’ naar samenwerken

De Serious Game kan zowel gespeeld worden in regio’s waar de samenwerking rondom Juiste zorg op de juiste plek nog moet opstarten, als in regio’s die al aan het samenwerken zijn. Het kan gespeeld worden binnen de eigen organisatie, maar ook met verschillende partijen uit de regio. "Vaak kennen de regiopartners elkaar wel van naam of gezicht, de kunst zit hem erin om de volgende stap te zetten. Hoe kom je van 'kennen' naar 'samenwerken'? Wie neemt het initiatief, hoe spreek je elkaar aan? De serious game kan hierbij helpen,”, aldus Miranda Kingma, programmamanager JuMP van de NVZ. 

Hoe werkt het?

Met de Serious Game doe je inzichten op die buiten het spel kunnen worden toegepast. Het spel komt in twee varianten: één voor bestuurders en één voor managers. Tijdens een klein dagdeel met samenwerkingspartners of je eigen managementteam, ervaar je welke uitdagingen er zijn en hoe je deze gezamenlijk het hoofd kan bieden. Alle varianten kunnen zowel fysiek als digitaal gespeeld worden. Het spel wordt in goede banen geleid door een spelbegeleider, die werkt met een handleiding.

Het spel

Zes tot tien deelnemers vormen een JZOJP-werkgroep in een fictieve regio. Zij zijn managers of bestuurders van verschillende organisaties, waaronder een VVT-organisatie, ziekenhuis en zorgverzekeraar. Iedere deelnemer krijgt een rol toebedeeld, bijvoorbeeld de rol van ziekenhuismanager of huisarts. Bij voorkeur kiest de deelnemer een andere rol dan hij in het dagelijks leven heeft. Het spel wordt gespeeld in een aantal rondes, waarbij iedere ronde een nieuwe opdracht moet worden volbracht. 

Ben je enthousiast geworden en wil je in jouw regio of organisatie de Serious Game JZOJP spelen? Download de Serious Game JZOJP

De Serious Game JZOJP wordt aangeboden door de betrokken partijen uit het Hoofdlijnenakkoord Wijkverpleging (ActiZ, Patiëntenfederatie Nederland, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, V&VN, ministerie van VWS, Zorgverzekeraars Nederland en Zorgthuisnl) en de Nederlandse Zorgautoriteit, InEen en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen.