Leergang JuMP Ahead: bewondering, geruststelling en de kunst afkijken

De presentatie van het St. Antonius Ziekenhuis, die is Anja Berkhout van Ziekenhuis Amstelland het meest bijgebleven van de leergang JuMP Ahead. “In het St. Antonius lijkt JZOJP zó goed geregeld, iedereen was vol bewondering en een tikje jaloers.”

Anja Berkhout

Ziekenhuis Amstelland doet het zelf ook niet slecht. Projectmanager JZOJP Anja Berkhout vertelt: “Wij waren 3 jaar geleden het eerste perifere ziekenhuis dat ging samenwerken met een academisch ziekenhuis om zorgherschikking vorm te geven. In ons geval is dat basiszorg uit het Amsterdam UMC verschuiven naar Amstelland. Hierdoor krijgt het Amsterdam UMC ruimte om zich te richten op derdelijnszorg.”

Zorgherschikking: tweedelijnszorg uit Amsterdam UMC naar Ziekenhuis Amstelland

“Denk bij zorgherschikking aan het overhevelen van tweedelijns spoedeisende zorg: een gebroken heup, acute blinde darmontsteking of een kind dat is gevallen en een hoofdwond heeft. Maar er zijn ook samenwerkingsovereenkomsten met cardiologie en neurologie, voor CCU- of CVA-patiënten. We zetten ook in op het herschikken van zorg en verbeteren van de doorstroom naar de eerstelijn, zoals huisartsen, thuiszorg of VVT-instellingen. We doen heel veel aan de Juiste zorg op de juiste plek.”

Van alles moeten, maar niet kunnen

Ziekenhuis Amstelland kent ook obstakels: “De uitvoering van JZOJP financieren is helaas wel een probleem. Transformatiegelden zouden daar goed bij helpen, maar dat is een moeizaam traject. Zeker voor zo’n klein ziekenhuis als wij met weinig mankracht, is het lastig om allerlei programma’s tegelijk uit te moeten voeren. Extra personeel zou helpen, want voor ieder project zijn er weer projectleiders, medici en paramedici nodig.”

Een andere uitdaging is het meekrijgen van mensen. “De laatste 2, 3 jaar is er wel erg veel gevraagd van ziekenhuizen en zorgprofessionals. Dat zorgt soms voor een afname in de positieve medewerking. Het is dan veel praten, voorlichten, ondersteunen, enthousiasmeren en betrekken.”

Contact met andere deelnemers was heel waardevol

“Tijdens de leergang ontdekte ik dat dit ook bij collega’s uit heel Nederland speelt. Dat was goed om te horen, dat zij tegen hetzelfde aanlopen bij de implementatie van JZOJP-onderwerpen.” Afgelopen februari rondde Berkhout de leergang JuMP Ahead af. “Een aanrader. Er waren leuke en goede sprekers, er was inhoud waar je echt verder mee kan. Bij de presentatie over de Krijtmolen alliantie van Edwin van der Meer, bestuurder van het BovenIJ ziekenhuis, voelde het als een soort geruststelling toen hij vertelde dat ze daar jarenlang bezig zijn geweest om te komen waar ze nu zijn. Wat ik heel erg waardevol vond, was het contact met andere deelnemers. Je wisselt ervaringen uit en leert van hoe anderen het doen.”

Jaloers op hoe JZOJP geregeld is

“De presentatie van het St. Antonius Ziekenhuis uit Nieuwegein was indrukwekkend. Daar is de Juiste zorg op de juiste plek al op heel veel vlakken goed ingeregeld: alle programma’s vallen onder 1 afdeling en voor de diverse programma’s kunnen ze aparte projectleiders inzetten.

Rapporteren aan de zorgverzekeraar

“Het St. Antonius toonde ook hoe je het beste kan rapporteren aan de zorgverzekeraar. Daar gebruiken ze overzichtelijke A3-sheets voor. In Ziekenhuis Amstelland waren we daar ook al goed mee bezig, maar ik heb toch wel wat dingen kunnen overnemen.”

Hoe zit dat dan met dat rapporteren? “De zorgverzekeraar vindt het prettig om een kort en bondig overzicht te ontvangen over wat en hoe diverse JZOJP-onderwerpen worden of zijn uitgevoerd en wat dat heeft opgeleverd qua geld en kwaliteit.”

Trainees inhuren om kosten te besparen

Heeft Berkhout zelf nog tips? “Jazeker, 1 die voor ons goed heeft gewerkt. Deze tip heb ik ook gedeeld bij de leergang: als je er als projectmanager in een klein ziekenhuis alleen voor staat met JZOJP, is het misschien mogelijk een trainee aan te stellen. Via een bureau huurden wij een veelbelovende young professional in die voor 6 maanden als projectleider voor JZOJP aan de slag ging. Hij kon zo ervaren hoe het is om in een ziekenhuisorganisatie te werken, en hielp ons tegelijkertijd bij het uitvoeren van de ZE&GG-onderwerpen.”

Ook de leergang JuMP Ahead volgen?

Geïnspireerd geraakt? Zin om jezelf te ontwikkelen en meer te leren over hoe JZOJP jouw organisatie vooruit kan helpen? Volg dan ook de leergang JuMP Ahead. De lessen zijn speciaal voor programmamanagers, projectleiders, netwerkcoördinatoren of ketenregisseurs die werken bij een lidinstelling van de NVZ.

De leergang bestaat uit 4,5 dag, verspreid over 4 maanden, en vindt plaats op locatie. Kosten zijn €2.495. Kijk hier voor het programma van de vorige leergang. De volgende leergang start in september 2022, houd de website in de gaten voor aanmelding. Nu al geïnteresseerd? Stuur ons een mail via info@zorgvoorjump.nl, dan ben je verzekerd van een plekje.