IGJ positief over telemonitoring bij ziekenhuizen

Ziekenhuizen passen telemonitoring veilig toe, en patiënten zijn positief over het gebruik van telemonitoring door zorgaanbieders. Dat concludeert de Inspectie Gezondsheidszorg en Jeugd (IGJ) na een bezoek aan 10 ziekenhuizen in het najaar van 2021.  

De inspectie voerde de bezoeken uit om te monitoren of zorgaanbieders telemonitoring veilig uitvoeren, en of deze vorm van zorg aansluit bij de behoefte van de patiënt. Tijdens de bezoeken zag de inspectie voorbeelden van telemonitoring bij patiënten met hartfalen, COPD/astma, COVID-19, Inflammatory Bowel Disease (IBD) en risicovolle zwangerschappen.

Sluit aan bij behoefte patiënt

1 van de thema’s waar op werd gelet is ‘persoonsgerichte zorg’. Oftewel, sluit de zorg aan bij de behoefte van de patiënt en stemt hij hiermee in. De ziekenhuizen besteden hier goed aandacht aan, zo is de conclusie. 

Verbeterpunten zijn er ook. Doel en werkwijze van telemonitoring kunnen vooraf beter worden uitgewerkt, en mogelijke risico's kunnen nog beter in kaart worden gebracht. Ook informatiebeveiliging is een punt van aandacht, volgens de inspectie. 

Volgende stap in telemonitoring

Alles bij elkaar, is de inspectie positief over het gebruik en de toepassing van telemonitoring in de zorg. Zorg op afstand is steeds vaker een vast onderdeel van de zorg. Een volgende stap zou kunnen zijn dat meerdere zorgspecialismes samenwerken bij telemonitoring, of dat ook zorgaanbieders buiten het ziekenhuis aanhaken.

De NVZ ondersteunt het gebruik van telemonitoring in de zorg. Met de NVZ-programma’s JuMP en Digitale zorg streeft de NVZ samen met de leden naar 30% minder fysieke polibezoeken. 

Meer weten? 

De conclusies van de IGJ staan samengevat in de factsheet Telemonitoring bij volwassenen thuis. Meer weten over de implementatie van telemonitoring? Kijk dan eens bij de implementatiekaarten die de NVZ samen met de FMS heeft opgesteld voor bijvoorbeeld telemonitoring bij hartfalen, COPD of IBD.