Gebruik kennis gepast gebruik bij opschalen reguliere zorg

Bij het opschalen van de reguliere zorg na de COVID-19 pandemie is kennis over gepast gebruik van zorg essentieel. De implementatieagenda over gepast gebruik van het programma ZE&GG biedt hiervoor een goed handvat. Zo kan de agenda helpen bij het maken van keuzes om achterstanden in de reguliere zorg als gevolg van de COVID-crisis op te lossen.

Gepast gebruik

Gepast gebruik is het leveren van zorg die meerwaarde heeft en omgekeerd het achterwege laten van zorg die geen meerwaarde heeft. Dat dit de maatstaf moet zijn, daar zijn alle partijen verenigd binnen het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG), het over eens. Zo kan een patiënt met een aandoening bij verschillende zorgaanbieders op eenzelfde, bewezen beste behandeling rekenen. 

Op de implementatieagenda staan tal van onderwerpen over gepast gebruik, waaronder 74 ‘verstandige keuzes’, bewezen aanbevelingen bij een bepaalde behandeling van de Federatie Medisch Specialisten (FMS). 

Keuzes maken

In het licht van de COVID-crisis is het leveren van gepaste zorg extra urgent. Het veld staat voor ingewikkelde keuzes. Welke zorg krijgt prioriteit, wat kan anders georganiseerd worden, en welke zorg is het meest gepast? Volgens de ZE&GG-partijen is de implementatieagenda, met de 74 verstandige keuzes voorop, juist nu dan ook van toegevoegde waarde bij het opschalen van de reguliere zorg. 

Het programma ZE&GG biedt zorgaanbieders en -professionals hierbij ondersteuning. Denk aan het delen van concrete kennis en de veranderaanpak die nodig is om te implementeren, en aan tools die daarbij helpen zoals spiegelinformatie die laat zien hoeveel ruimte er nog voor verbetering is. 

Kijk voor informatie op de website www.zorgevaluatiegepastgebruik.nl

Aan de slag met juiste zorg

Wil je meer weten over juiste zorg? Ben je op zoek naar voorbeelden hoe je zelf aan de slag kunt? Kijk op de pagina Juiste zorg.