Financiering

De medisch specialistische zorg heeft zichzelf met het ondertekenen van het Bestuurlijk akkoord medisch-specialistische zorg 2018 t/m 2022 een grote ambitie opgelegd. De komende jaren moet de verwachte groei van de zorgvraag opgevangen met beperkt groeiende financiële middelen. In 2022 zijn er zelfs helemaal geen extra financiële middelen beschikbaar voor deze groeiende zorgvraag.

Gezien de lijn waarop de sector zich afgelopen jaren heeft ontwikkeld, vraagt dit van zorgaanbieders, zorgverzekeraars en beleidsmakers een forse inspanning. Het is tijd voor een herbezinning op hoe de zorg op dit moment wordt geleverd. Een kritische blik, of op dit moment de juiste professional de juiste zorg levert op de juiste plaats binnen de keten. Daarnaast is een proactieve houding nodig om hier met zevenmijls laarzen stappen in te zetten.

Transformatiegelden

Om initiatieven binnen ziekenhuizen te ondersteunen en een duwtje in de rug te geven, zijn in het hoofdlijnenakkoord afspraken gemaakt over transformatiegelden. Dit zijn gelden die de zorgverzekeraar in de contractering kan inzetten om financiële belemmeringen voor juiste zorg op de juiste plek weg te nemen.

Naar verwachting zal de overheid ook subsidies beschikbaar stellen om zorg op de juiste plek in de regio te bevorderen.

JuMP

Voor het programma JuMP wordt geen gebruik gemaakt van transformatiegelden of subsidies. Met JuMP bundelen ziekenhuizen en revalidatiecentra hun kennis en inzet om de gemaakte afspraken in het hoofdlijnenakkoord te kunnen bereiken. 

In de stroomversnellers aandacht besteed aan hoe juiste zorg op de juiste plek kan worden opgenomen in de bekostiging. Wil je weten wat jij kan doen? Ga naar Aan de slag