Facultatieve prestaties voor telemonitoring goedgekeurd

De bekostiging van telemonitoring bij zes veelvoorkomende aandoeningen is een stuk eenvoudiger geworden. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft hiervoor zes facultatieve prestaties vastgesteld. De prestaties zijn voor telemonitoring bij hartritmestoornissen, hypertensie, hartfalen, pijn op de borst, COPD en astma.

Voor alle ziekenhuizen

Voor prestaties die buiten de reguliere bekostiging vallen, kunnen ziekenhuizen en zorgverzekeraars een aanvraag doen voor een facultatieve prestatie. Het OLVG en Zilveren Kruis hebben hier gebruik van gemaakt, en de aanvraag ingediend voor telemonitoring. Nu de facultatieve prestaties zijn vastgesteld, kunnen ook andere ziekenhuizen hiervan gebruik maken.

Telemonitoring

Bij telemonitoring hoeven patiënten minder vaak naar het ziekenhuis te komen. Patiënten doen zelf thuis een aantal controles, en geven deze door via een app of een digitale vragenlijst. Het ziekenhuis monitort op afstand, en neemt als dat nodig is contact op met de patiënt. Hiermee kan plotselinge verslechtering, en daarmee een ziekenhuisopname soms worden voorkomen. Ook krijgt de patiënt meer regie over zijn ziekte.

Implementatiekaarten

De NVZ en de FMS hebben samen een aantal implementatiekaarten ontwikkeld voor telemonitoring. Hierin staan de stappen beschreven die nodig zijn om telemonitoring in te voeren, denk bijvoorbeeld aan de tijdsinvestering of benodigde ICT. Met de facultatieve prestaties is de bekostiging van telemonitoring bij zes aandoeningen eenvoudiger geworden.

Bekostiging digitale zorg

De NZa laat weten dat zij werken aan nieuwe reguliere bekostiging van telemonitoring per 2023. Het gebruik van de zes huidige facultatieve prestaties wordt hiervoor gemonitord. Lees de Wegwijzer bekostiging digitale zorg 2022 van de NZa voor actuele regels voor digitale zorg.