Eigen betaaltitel voor coördinatiepunten (tijdelijk) verblijf

Volgend jaar komt er een aparte betaaltitel voor de financiering van regionale coördinatiepunten voor (tijdelijk) verblijf. Op dit moment zit de financiering van deze coördinatiepunten in de tarieven voor eerstelijnsverblijf verwerkt. Door dit los in rekening te brengen, wordt inzichtelijker wat zorgverzekeraars vergoeden aan deze coördinatiepunten.

De regionale coördinatiepunten verblijf moeten erin voorzien dat de verwijzer één centraal aanspreekpunt heeft of één centrale website/app kan raadplegen om inzicht te krijgen in de beschikbare plekken in de regio. Zo kunnen zorgaanbieders in de regio voor hun patiënten de juiste vrije plek voor verblijf vinden.

Soms is het tijdelijk even niet mogelijk om zelfstandig thuis te wonen. Bijvoorbeeld na een ongeluk of operatie. Dan zijn er verschillende vormen van kortdurende zorg of tijdelijk verblijf mogelijk. Voorbeelden hiervan zijn eerstelijnsverblijf, geriatrische revalidatiezorg, crisiszorg in de Wlz, logeeropvang, spoedzorg en respijtzorg.

Met deze aparte prestatie voor de regionale coördinatiefunctie zijn nog niet alle knelpunten rondom bekostiging van regionale coördinatie verblijf opgelost. De aparte prestatie mag bijvoorbeeld alleen in rekening worden gebracht indien de patiënt wordt doorverwezen naar eerstelijnsverblijf. De NZa meldt: “We zijn daarom in gesprek met het ministerie van VWS en met Zorginstituut Nederland om te bekijken op welke manier dit soort coördinatiefuncties, maar ook bijvoorbeeld netwerkzorg in de toekomst, structureel gefinancierd kunnen worden vanuit de Zorgverzekeringswet.”

Wegwijzer experimenten kortdurende zorg

De NZa biedt verschillende mogelijkheden voor zorgaanbieders en zorgverzekeraars om maatwerkafspraken te maken voor kortdurende zorg in de regio. Dat kan via een experiment of proeftuin. De NZa heeft de opties op een rij gezet in de Wegwijzer voor experimenten in de kortdurende zorg.

 

Aan de slag met netwerkzorg

Wil je meer weten over netwerkzorg? Ben je op zoek naar voorbeelden hoe je zelf aan de slag kunt? Kijk op de pagina Netwerkzorg.