Doe de online JuMP-scan en peil waar jouw organisatie staat!

Heb jij in beeld waar jouw organisatie staat met de juiste zorg op de juiste plek? Weet jij hoe jouw organisatie zich verhoudt tot het landelijk gemiddelde? Wil je weten aan welke bouwstenen je nog meer aandacht zou kunnen besteden? Doe dan de online JuMP-scan. 

Je kunt de scan zo vaak invullen als je wil. De gegevens zijn alleen beschikbaar voor jou en worden niet opgeslagen. En je kunt het resultaat direct printen. De scan kan daarom ook worden gebruikt door niet-leden van de NVZ. Handig om eens een keer in te vullen met een team, om als voorbereiding op een gesprek over juiste zorg op de juiste plek (JZOJP) met artsen, bestuurders of partners in de regio.

Voor wie?

De JuMP-scan is bedoeld voor iedereen die zich in zijn of haar organisatie bezig houdt met de organisatie van juiste zorg op de juiste plek. 

Wat is de JuMP-scan?

De JuMP-scan is gebaseerd op de 8 bouwstenen van het programma JuMP: 8 knoppen waar je aan kunt draaien om JZOJP te realiseren of te versnellen. Met de scan meet je waar je staat op deze thema's. De focus ligt op de randvoorwaarden die nodig zijn om de verandering naar JZOJP succesvol te doorlopen, zoals de mate van betrokkenheid binnen en buiten de organisatie en het op orde hebben van de financiering of ICT.

Benchmarken

De uitkomst wordt weergegeven in een illustratieve spinnenwebgrafiek. Zo zie je snel hoe ver de organisatie is op de afzonderlijke assen van verandering en waar nog kansen voor verbetering liggen. Je kunt ook eenvoudig je eigen organisatie benchmarken met het landelijke beeld. De resultaten van de JuMP-scan geven een goed praatplaatje om het gesprek aan te gaan binnen je organisatie.

Landelijk beeld

Jaarlijks wordt de JuMP-scan ingevuld door de raad van bestuur, het bestuur vereniging medische staf, verpleegkundige adviesraad en de programmamanager JZOJP van leden van de NVZ. Dit verloopt via een speciale uitvraag door de NVZ. Het is heel waardevol om de jaarlijkse uitvraag gezamenlijk in te vullen, om zo tot een gedeelde visie op de beweging naar JZOJP te komen.

Dit voorjaar is de scan weer door ruim 60 NVZ leden ingevuld. De landelijke resultaten geven een goed beeld hoe de NVZ-leden werken aan juiste zorg op de juiste plek, welke thema's goed lopen en waar versnelling nodig is. De NVZ gebruikt de resultaten om het programma JuMP vorm te geven, bijvoorbeeld door het organiseren van bijeenkomsten, het ontwikkelen van stroomversnellers of andere tools.

Bekijk de resultaten van de JuMP-scan (pdf).