Beleidsregel Innovatie maakt juiste zorg op juiste plek mogelijk

Zorg aanbieden buiten de muren van het ziekenhuis past niet altijd binnen de huidige bekostigingssystematiek. De Beleidsregel Innovatie voor kleinschalige experimenten van de NZa biedt mogelijk een oplossing. De beleidsregel is erg geschikt voor sectoroverstijgende experimenten, zo laat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) weten.

3 jaar onderzoektijd met Beleidsregel Innovatie

De Beleidsregel Innovatie voor kleinschalige experimenten geeft zorgaanbieders en ziektekostenverzekeraars de ruimte om in 3 jaar tijd te onderzoeken of een innovatie de prijs/kwaliteitsverhouding van de zorg verbetert. Doel van het experiment is te onderzoeken of de innovatieve zorgprestatie de zorg beter, goedkoper en/of efficiënter maakt.

Beleidsregel Innovatie maakt JZOJP mogelijk

Ook maakt de Beleidsregel juiste zorg op de juiste plek mogelijk, vertelt beleidsmedewerker en projectleider van de Beleidsregel Innovatie bij de NZa Willemien Alting. “Het voorkomen, verplaatsen en vervangen van zorg zien we in vrijwel alle experimenten terug. Zoals experimenten met anderhalvelijnszorg, en experimenten waarbij het doel is ouderen langer in hun eigen huis te laten wonen. Of telemonitoring via zelfmeet-apparatuur en apps."

Soorten experimenten met innovatie

De experimenten die momenteel lopen zijn heel divers. Bij innovaties denk je al gauw aan productinnovaties of een nieuwe behandeling. Maar innovaties kunnen ook gericht zijn op een andere organisatie van zorg, of een andere financiering van zorg. Alting: “Een mooi voorbeeld van telemonitoring is het experiment Luchtbrug: een online astmakliniek voor kinderen. Een kind met astmatische klachten hoeft niet meer naar het ziekenhuis te komen en school te onderbreken, maar vult thuis online de maandelijkse vragenlijsten in.”

Lees het hele artikel en het interview met Willemien Alting, beleidsmedewerker en projectleider van de beleidsregel Innovatie bij de NZa.