Toetsingskader voor telemonitoring

Steeds meer patiënten maken gebruik van zorg op afstand in de vorm van telemonitoring. Om te kunnen beoordelen of deze zorg van voldoende kwaliteit is, heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) een toetsingskader opgesteld voor telemonitoring. Dit kader is nu beschikbaar op de website van de IGJ.

Randvoorwaarden

De inspectie gaat ervan uit dat telemonitoring bij kan dragen aan veilige persoonsgerichte zorg in de thuissituatie. Wel zijn er een aantal randvoorwaarden om te kunnen spreken van goede zorg, zo stelt de IGJ. Daarom is nu een concreet toetsingskader opgesteld, gebaseerd op bestaande wetten en veldnormen die op telemonitoring van toepassing zijn.

Thema's

De inspectie toetst met deze criteria hoe de zorg is geregeld voor patiënten die thuis verblijven en gebruik maken van telemonitoring. Ze kijken hierbij naar thema’s als persoonsgerichte zorg, management van de organisatie, vastleggen en uitwisselen van informatie en veiligheid. 

Onderdeel toezicht E-health

Het toetsingskader richt zich op de zorg op afstand aan volwassen patiënten die onder behandeling staan van een medisch specialist of van de huisarts, en die thuis gebruik maken van telemonitoring. Het nieuwe toetsingskader wordt gebruikt vanaf 11 oktober 2021.

Ga naar het toetsingskader Telemonitoring volwassenen thuis